Ir al inicio
CASTELLANO ACCV Legislació Gestió de Certificats Sol·licitar un Certificat Suport Contactar Accés Zona Segura
ACCV

Informació General
Punts de Registre
ACCV-Informa
Aplicacions
Notícies
Convenis
Mapa del Web


Descargar Certificados de la autoridad de Certificación (CA)
Àrea personal de Servicis de Certificació
Solicitar un Certificado
Estado de los Certificados
 

Notícies

EL MINISTERI DE JUSTÍCIA POSA EN MARXA EL PROJECTE LEXNET, SERVICI DE PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D'ESCRITS PER MITJÀ DE LA UTILITZACIÓ DE LA FIRMA ELECTRÒNICA.

El LexNet és una ferramenta elaborada pel Ministeri de Justícia, en col·laboració amb els operadors judicials, els advocats, els procuradors, els fiscals i els forenses, i que s'espera implantar en tota Espanya d'ací al 2009. Consistix en una plataforma d'intercanvi segur d'informació entre una gran diversitat d'agents que en el seu treball diari o per qualsevol circumstància necessiten operar amb la justícia.

El nucli bàsic del sistema comprén la utilització de la firma electrònica garantint l'autenticitat i integritat dels documents intercanviats, però s'han afegit també a LexNet els servicis de segellat de temps i de custòdia de documents, la qual cosa determina la impossibilitat del repudi de la comunicació tant en el seu contingut com en el temps de la recepció. D'altra banda s'ha definit una arquitectura que assegura que el servici es preste en unes condicions d'alta disponibilitat, tancant amb això el cicle de la seguretat.

El sistema LexNet permet la comunicació bidireccional de les oficines judicials amb els distints operadors jurídics, açò és, amb els Advocats i els Procuradors, facilitant tant la realització d'actes de comunicació processal pels òrgans judicials com la presentació d'escrits i documents pels professionals del Dret i permetent la comunicació segura amb federataris públics, Registres de la Propietat i Mercantils, centres administratius (Administració tributària, Seguretat Social, etc) i, eventualment, amb els ciutadans directament.

L'aplicació es va implantar en 2003 com a experiència pilot en el Tribunal Suprem i en les seus dels jutjats de Lleó i Palma de Mallorca, i s'està estenent de forma progressiva en tots els jutjats d'Espanya. En este sentit el Ministeri de Justícia ha posat en marxa LexNet en el jutjat de Primera Instància núm. 5 d'Elx, amb l'objectiu d'estendre'l a tota la Comunitat Valenciana.

Els avantatges que incorpora LexNet per als professionals del sector justícia, i, en particular, per a Procuradors i Advocats, són notables:

  • Gran agilitat en la tramitació dels procediments, al reduir a escassos segons les operacions d'enviament de notificacions, recursos, interlocutòries, sentències, o còpies d'escrits a les parts, i al permetre immediatament la gestió processal de l'escrit o document remés de manera electrònica.

  • Reducció dels desplaçaments per a entregar o arreplegar documentació, ja que els advocats i els procuradors poden realitzar les comunicacions des dels seus propis despatxos les 24 hores del dia amb totes les garanties judicials.

  • Màxima seguretat i fiabilitat de la comunicació, ja que l'usuari obté un certificat de la transmissió en el mateix moment de realitzar-se, amb el corresponent segellat de data i temps, i plena garantia, com exigixen les lleis processals vigents, de l'autenticitat i integritat dels continguts transmesos.

En definitiva, esta aplicació té l'avantatge d'estalviar el transport de paper d'un lloc a un altre i permet comunicar el document de forma electrònica a distància amb tota la seguretat que té la firma manuscrita i el paper físic. Per tant, implica una comunicació més ràpida amb la mateixa garantia i disminuint els recursos humans.

Tornar al resum de notícies.