Certificats d'Empleat Públic

Els certificats qualificats d'empleat públic emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) es proporcionen en targeta criptogràfica i estan subjectes a les condicions d'ús, limitacions i responsabilitats establides en la Política de Certificació de certificats qualificats d'empleat públic.

Instal·lació dels certificats digitals

Polse ací per descarregar els manuals d'instal lació dels certificats digitals. En cas de necessitar ajuda pot contactar amb l'ACCV a través del telèfon d'atenció a l'usuari 902 482 481 o del nostre formulari web.

Aplicacions

Fandango

Conega el Servici de Certificació de Publicacions Web (Fandango) desenrotllat per l'ACCV per a ser utilitzat en el Perfil del Contractant.

Firma On-Line PDF

Utilitze esta aplicació per a la firma electrònica i segellat de temps de documents PDF.

Frontal SVDRI

Accediu a la informació sobre la sol.licitud i accés Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres