Instal·lació dels certificats digitals

Polse ací per descarregar els manuals d'instal lació dels certificats digitals. En cas de necessitar ajuda pot contactar amb l'ACCV a través del telèfon d'atenció a l'usuari 902 482 481 o del nostre formulari web.

Aplicacions

Fandango

Conega el Servici de Certificació de Publicacions Web (Fandango) desenrotllat per l'ACCV per a ser utilitzat en el Perfil del Contractant.

Firma On-Line PDF

Utilitze esta aplicació per a la firma electrònica i segellat de temps de documents PDF.

Frontal SVDRI

Accediu a la informació sobre la sol.licitud i accés Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres