Certificats qualificats d'empleat públic

Els certificats qualificats d'empleat públic emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen, tant en suport targeta criptogràfica, com en suport programari, i estan subjectes a les condicions d'ús, limitacions i responsabilitats que s’estableixen en la Política de Certificació de certificats qualificats en dispositiu segur per a empleats públics i la Política de Certificació de certificats qualificats en suport programari per a empleats públics.

Estos certificats tenen una validesa de tres anys i gaudixen d’ampli reconeixement per part de les Administracions Públiques espanyoles, per estar registrats per part del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i per estar integrats en la plataforma @firma.

Per a què s'utilitzen?

El grup d'usuaris que podrà utilitzar aquest tipus de certificat digital està format pels empleats públics que treballen per a qualsevol tipus d'administració pública (europea, estatal, autonòmica i local) així com els empleats dels seus ens instrumentals i els empleats de les corporacions i universitats públiques.

Els certificats reconeguts d'empleat públic emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) serveixen per a identificar els empleats dels organismes en l'exercici de les seues competències. Com a exemple a destacar, aquest tipus de certificat digital s'utilitza per al perfil del contractant de la Generalitat o o per a sol·licitar els certificats de Seu Electrònica i Segell d’Òrgan.

Qui els pot sol·licitar?

Els responsables de les entitats interessades  han de contactar directament amb l’ACCV per a formular la sol·licitud de certificats d’empleat públic per al seu personal. Han de seguir les instruccions de l’apartat Com es sol·liciten?

AVÍS: Els empleats públics no poden sol·licitar a títol personal i de forma autònoma este tipus de certificats. Seran els responsables de l’entitat en què desenrotllen la seua activitat els que formularan la sol·licitud a l’ACCV.

Quin cost tenen?

El preu del certificat reconegut d'empleat públic està publicat en el Catàleg de productes i servicis de la ACCV.

Com es sol·liciten?

Les entitats interessades en la sol·licitud de certificats d’empleat públic per al seu personal han de completar el formulari següent i enviar-ho a la ACCV ( a gestioncerts@accv.es):

En ell consten els responsables de l'organisme habilitats per a la sol·licitud de certificats d'empleat públic. Estes persones s'encarregaran de la sol·licitud d'alta, entrega i revocació. A més, es comprometen a informar els usuaris de les seues obligacions i responsabilitats i a remetre els contractes de certificació firmats a la ACCV.

El formulari d'alta ha d'omplir-se únicament la primera vegada que l'organisme vaja a sol·licitar certificats d'empleat públic per als seus empleats o quan hi haja alguna modificació en els autoritzats.

Una vegada rebuda la sol·licitud en l’ACCV verificarem la informació i els confirmarem a través d’un correu electrònic que l’organització ha sigut donada d’alta.

En aquest Entorn de Gestió EP, s'identificarà mitjançant certificat a aquells habilitats per dur a terme les gestions relatives als certificats d'empleat públic. Una vegada identificats, podran emplenar un formulari de sol·licitud de certificats per a empleats públics pertanyents a la seua Administració o, alternativament, enviar un fitxer amb format CSV per agilitar la remissió de les dades quan són moltes les sol·licituds.

Per poder accedir a aquest entorn de sol·licitud de certificats d'Empleat Públic és imprescindible disposar d'un certificat personal vàlid emès per l'ACCV, o DNIe correctament instal·lat amb els certificats en vigor, i haver estat habilitat per l'entitat o administració pública titular dels certificats (mitjançant l'emplenament de l'alta de l'entitat que anteriorment s’ha descrit).

Com es pot sol·licitar la renovació?

Els certificats d’Empleat Públic tenen un període de validesa de tres anys. Finalitzat eixe període caduquen. En cas d’estar interessats en la seua renovació, l'entitat o administració pública titular ha de realitzar la sol·licitud corresponent per mitjà del responsable habilitat (seguint les instruccions de l’apartat Com es sol·liciten?).

L’ACCV informarà a cada subscriptor sobre la proximitat de la caducitat del seu certificat mitjançant notificació per correu-e 70 dies abans de la data. El subscriptor podrà renovar el seu certificat per una de les vies que l’ACCV oferix, sempre que l’entitat o administració pública titular ho haja contractat prèviament o ho contracte abans de la fi de la vigència del certificat.

Com es pot sol·licitar la revocació?

En cas que un certificat d’Empleat Públic haja de deixar de ser vàlid abans de la seua caducitat, serà el responsable habilitat per a la sol·licitud i gestió dels certificats d’Empleat Públic dins la seua organització qui ho haurà de sol·licitar per mitjà de l'ENTORN DE SOL·LICITUD DE CERTIFICATS.

AVÍS: Si el titular d’un certificat d’Empleat Públic cessa al seu càrrec o canvia de lloc, el certificat deixa de ser vàlid i ha de ser revocat. Per aquest motiu ÉS MOLT IMPORTANT sol·licitar la revocació d’eixe certificat digital.

Aquesta sol·licitud de revocació pot dur-la a terme qualsevol persona que conega la situació, no sent necessari que es persona el titular. En eixe cas des de l’ACCV es faran les comprovacions necessàries abans de la revocació.

Posteriorment, de ser necessària la sol·licitud del nou certificat per al titular, haurà de dur-se a terme segons el procediment habitual descrit a apartats anteriors, per mitjà del responsable habilitat.

A qui em dirigisc si tinc un problema?

Els responsables de cada organització per a l’emissió de certificats d’empleat públic són les persones a qui han de dirigir-se els titulars dels certificats d’empleat públic en cas de tindre algun dubte o problema.

Entre altres, caldria contactar amb el responsable en cas de bloqueig de la targeta, problemes amb el PIN/PUK,  error en les dades, pèrdua de la targeta, renovació del certificat, cessament en el càrrec del titular, indisponibilitat o avaria del lector etc. Dites responsables contactaran amb l’ACCV per a la seua resolució.

Més informació

Contacte amb nosaltres si desitja obtindre més informació, a través del 902 482 481 o del formulari web d'atenció a l'usuari.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres