Certificats qualificats de pertinença a empresa

Els certificats reconeguts de pertinença a empresa emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen, tant en suport targeta criptogràfica, com en suport programari, i estan subjectes a les condicions d’ús, limitacions i responsabilitats que s’estableixen en la Política de Certificació de Certificats qualificats de pertinença a empresa.

Este tipus de certificats corporatius té una validesa de tres anys i permetrà a les empreses i col·legis i associacions professionals proporcionar una ferramenta segura d’identificació i firma electrònica facilitant així la integració progressiva de la firma electrònica en els seus processos.

Per a què s'utilitzen?

El grup d’usuaris que pot utilitzar este tipus de certificat digital està format pels empleats de les empreses de qualsevol tipus, els col·legiats de Col·legis Professionals i els associats de les Associacions Professionals.

Els certificats qualificats de pertinença a empresa emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) servixen per a identificar al dit personal en l’exercici de les seues competències professionals.

Qui els pot sol·licitar?

Els responsables de les entitats interessades  han de contactar directament amb l’ACCV per a formular la sol·licitud de pertinença a empresa per al seu personal. Han de seguir les instruccions de l’apartat Com es sol·liciten?

AVÍS: Els empleats, col·legiats o associats no poden sol·licitar a títol personal i de forma autònoma este tipus de certificats. Seran els responsables de l’entitat en què desenrotllen la seua activitat els que formularan la sol·licitud a l’ACCV.

Quin cost tenen?

El preu del certificat qualificat de pertinença a empresa està publicat en el Catàleg de productes i servicis de la ACCV.

Com es sol·liciten?

Les entitats interessades en la sol·licitud de certificats de pertinença a empresa per al seu personal han d’emplenar el formulari següent i enviar-lo a l’ACCV (al compte gestioncerts@accv.es):

En ell consten els responsables de l’entitat habilitats per a la sol·licitud de certificats de pertinença a empresa. Aquestes persones s’encarregaran de la sol·licitud d’alta, entrega i revocació. A més, es comprometen a informar els usuaris de les seues obligacions i responsabilitats i a remetre els contractes de certificació firmats a l’ACCV.

El formulari d’alta ha d’omplir-se únicament la primera vegada que l’entitat vaja a sol·licitar certificats de pertinença a empresa, o quan hi haja alguna modificació en els autoritzats. Haurà de ser signat electrònicament amb un certificat de Representant d’Entitat que siga acceptat per la plataforma @firma.

Una vegada rebuda la sol·licitud en l’ACCV verificarem la informació i els confirmarem per mitjà d’un correu electrònic que els responsables de l’entitat han sigut donats d’alta.

En aquest Entorn de Gestió, s’identificarà mitjançant certificat a aquells habilitats per a dur a terme les gestions relatives als certificats de pertinença a empresa. Una vegada identificats, podran emplenar un formulari de sol·licitud de certificats per a treballadors que pertanyen a la seus entitat o, alternativament, enviar un fitxer amb format CSV per a agilitzar la remissió de les dades quan son moltes les sol·licituds.

Per poder accedir a aquest entorn de sol·licitud de certificats de pertinença a empresa és imprescindible disposar d’un certificat personal vàlid emés per l’ACCV, o DNIe correctament instal·lat amb els certificats en vigor, i haver estat habilitat per l'entitat titular dels certificats (mitjançant l'emplenament de l'alta de l'entitat que anteriorment s’ha descrit).

Com es pot sol·licitar la renovació?

Els certificats de pertinença a empresa tenen un període de validesa de tres anys. Finalitzat eixe període caduquen. En cas d’estar interessats en la seua renovació, l'entitat titular ha de realitzar la sol·licitud corresponent per mitjà del responsable habilitat (seguint les instruccions de l’apartat Com es sol·liciten?)).

L’ACCV informarà a cada subscriptor sobre la proximitat de la caducitat del seu certificat mitjançant notificació per correu-e 70 dies abans de la data. El subscriptor podrà renovar el seu certificat per una de les vies que l’ACCV oferix, sempre que l’entitat titular ho haja contractat prèviament o ho contracte abans de la fi de la vigència del certificat.

Com es pot sol·licitar la revocació?

En cas que un certificat de pertinença a empresa haja de deixar de ser vàlid abans de la seua caducitat, serà el responsable habilitat per a la sol·licitud i gestió dels certificats de pertinença a empresa dins la seua organització qui ho haurà de sol·licitar per mitjà de l'ENTORN DE SOL·LICITUD DE CERTIFICATS.

AVÍS: Si el titular d’un certificat de pertinença a empresa cessa al seu càrrec o canvia de lloc, el certificat deixa de ser vàlid i ha de ser revocat. Per aquest motiu ÉS MOLT IMPORTANT sol·licitar la revocació d’eixe certificat digital.

Aquesta sol·licitud de revocació pot dur-la a terme qualsevol persona que conega la situació, no sent necessari que es persona el titular. En eixe cas des de l’ACCV es faran les comprovacions necessàries abans de la revocació.

Posteriorment, de ser necessària la sol·licitud del nou certificat per al titular, haurà de dur-se a terme segons el procediment habitual descrit a apartats anteriors, per mitjà del responsable habilitat.

A qui em dirigisc si tinc un problema?

Els responsables de cada entitat per a l’emissió de certificats de pertinença a empresa són les persones a qui han de dirigir-se els titulars dels certificats en cas de tindre algun dubte o problema.

Entre altres, caldria contactar amb el responsable en cas de bloqueig de la targeta, problemes amb el PIN/PUK, error en les dades, pèrdua de la targeta, renovació del certificat, cessament en el càrrec del titular, indisponibilitat o avaria del lector etc. Dits responsables contactaran amb l’ACCV per a la seua resolució.

Més informació

Contacte amb nosaltres si desitja obtindre més informació, a través del 902 482 481 o del formulari web d'atenció a l'usuari.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres