Certificats per a servidors VPN

Són certificats que permeten identificar en Internet i de forma fiable als servidors que establixen connexions segures via VPN (Virtual Private Network). La seua emissió i ús està subjecta a la Política de Certificació de Certificats per a servidors de VPN.

Com es poden sol·licitar?

Els certificats digitals es demanen a través de l'aplicació web per a la sol·licitud i la gestió de certificats no personals (NPSC).

Per a això és requisit disposar d'un certificat reconegut de ciutadà o d'empleat públic, emès per la ACCV, o el DNI electrònic.

Li recomanem que comprove prèviament que el certificat està correctament registrat en el seu navegador a través de la pàgina de Comprovació de firma electrònica.

Per obtenir el certificat per a servidor de VPN realitze la seua sol·licitud a través de NPSC autenticant-se amb el seu certificat digital.

En el termini de tres dies hàbils la ACCV tramitarà la seua sol·licitud i procedirà a l'emissió del certificat digital.

Una volta emès l'hi notificarà mitjançant un correu electrònic signat a l'adreça que consta a la sol·licitud.

En aquest correu se li informarà sobre la URL en què ha de signar el contracte de certificació i recollir el certificat sol·licitat.

El Contracte de Certificació és un document que ha de ser signat electrònicament pel sol·licitant, i la signatura electrònica queda vinculada a la sol licitud i serveix d'acceptació per part del sol·licitant de les normes d'ús i de la veracitat de les dades presentades.

Quin cost tenen?

Podeu consultar el preu del certificat en el Catàleg de Productes i Servicis de la ACCV o mitjançant el formulari web d'atenció a l'usuari.

Com es poden renovar?

Els certificats de servidor amb suport SSL tenen un període de validesa de tres anys. Finalitzat aquest període caduquen i en cas d'estar interessat en la seua renovació, ha de realitzar la sol.licitud d'un nou certificat (seguint els passos de l'apartat Com es poden sol·licitar?).

Pot sol·licitar el nou certificat amb caràcter previ a la caducitat de l'anterior i sense necessitat de la seua revocació.

Com es poden revocar?

En cas que el seu certificat haja de deixar de ser vàlid abans de la seua caducitat, ha de demanar la seua revocació a través de l'aplicació web per a la sol.licitud i la gestió de certificats no personals (NPSC).

Més informació

Si té algun dubte sobre la sol·licitud de certificats no personals o necessita obtenir informació addicional pot contactar amb nosaltres.

A continuació disposa de manuals d'ajuda per a la sol·licitud i l'accés a NPSC.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres