Facturació electrónica

Quins certificats digitals es poden utilitzar per a emetre factures electròniques?


Una factura electrònica és un document electrònic firmada digitalment per l'emissor de la mateixa. Els certificats digitals vàlids per a l'emissió de factures electròniques són els que compleixen amb apartats a) o c) de l'article 18 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i que està recollit en el Reial Decret 1496/2003 de 28 de Novembre.

En principi, qualsevol certificat reconegut, emès per un Prestador de Serveis de Certificació reconegut, és vàlid per a l'emissió de factures electròniques.

 

Quina validesa legal tenen les factures electròniques?

Les factures electròniques tenen la mateixa validesa legal que les factures en format paper.

Quins són els avantatges d'utilitzar un sistema de facturació electrònica?

Les factures en format electrònic eliminen la documentació en paper i permeten:

  • Estalviar l'espai d'emmagatzemament destinat a les factures en paper.
  • Millorar la disponibilitat de la informació sobre facturació, que en qualsevol moment es pot localitzar i visualitzar per pantalla.
  • Millorar la seguretat amb la creació de rols d'accés a la informació per al personal que requerix d'ella.

Per tant, un sistema de facturació electrònica augmenta l'eficiència i la seguretat del procediment de gestió de la documentació relativa a la facturació.

 

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres