Sistema de Certificació de Publicacions (Fandango)

La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (substituïda pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic), entre altres novetats, reconeix a Internet com a instrument per a la publicitat de les licitacions, la presentació d'ofertes i l'accés a plecs, projectes, i la resta de documents. En esta línia des de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) s'ha dut a terme un exhaustiva anàlisi dels requeriments del nou marc regulador i com a fruit ha sorgit el Servici de Certificació de Publicacions (Fandango), un nou servici de valor afegit per a l'Administracions Públiques.

La principal raó de ser de Fandango, encara que no l'única, es troba en l'article 53.3 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, on s'establix el requisit de disposar d'un dispositiu en el Perfil del Contractant que permeta acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'incloga en el mateix.

A continuació pot descarregar la Documentació de Fandango. Pot sol·licitar el seu ús enviant el formulari de la pàgina 17 degudament omplit al compte de correu accv@accv.es.

El cost del Servici de Certificació de Publicacions (Fandango) està publicat en el Catàleg de Productes y Servicis de l'ACCV.

En el cas que requerisca més informació per favor contacte amb nosaltres a través del telèfon 902 482 481 o del Formulari de Atenció a l'Usuari.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres