Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat (SVDRI)

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) ha dissenyat el 'Frontal SVDRI' que permet l'accés a la consulta i verificació de dades d'usuari amb l'objecte d'eliminar l'aportació de fotocòpies de documents d'identitat i residència.

L'aplicació web s'utilitzarà per tràmits presencials (no telemàtics) en els que els interessats hagen d'aportar fotocòpies del DNI/NIE o de les dades del padró. La persona qualificada per al maneig d'aquesta eina consultarà i verificarà la informació telemàticament, sempre que el ciutadà done la seua conformitat.

La ACCV posa a disposició de totes les administracions públiques valencianes interessades l'ús del Frontal SVDRI de forma gratuïta. Els responsables poden demanar accés a l'aplicació per a les seues entitats. Per a això han d'omplir el Formulari de Sol·licitud que trobareu a continuació, convertir el mateix a format PDF, signar electrònicament i enviar-lo per correu electrònic a gestioncerts@accv.es amb l'assumpte 'Petició d'accés al frontal SVD'.

Per a la signatura electrònica del formulari de sol·licitud PDF que cal que ens envieu és recomanable utilitzar Firma On-Line PDF.

En els enllaços a continuació també trobareu l'ACCÉS A L'APLICACIÓ.

Podeu demanar més informació a través del formulari web de contacte o del nostre telèfon d'atenció a l'usuari 902 482 481.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres