Firma On-Line PDF

Gestió documental segura

Tant les empreses com les Administracions Públiques estan donant accés electrònic a un nombre més gran de processos, tràmits, etc., la qual cosa comporta una gran quantitat de documents electrònics.

La garantia jurídica dels documents electrònics ve condicionada per la capacitat d’atribuir el document a un origen i per la confiança que el contingut siga correcte en el moment en què es requerix com a element probatori.

Com es pot assegurar la confiança en els documents electrònics?

La firma electrònica és el mecanisme per a aconseguir la mateixa validesa jurídica que el paper

Un document electrònic necessita mantindre la seua capacitat probatòria amb el pas del temps. Els certificats digitals tenen una vigència limitada en el temps, per tant el grau de confiança sobre una firma digital varia amb el pas del temps.

La clau per a solucionar este problema és independitzar la validesa i preservar els mecanismes de prova. Açò exigix mantindre i demostrar tota la cadena de confiança al llarg del temps.

Quin és la millor forma de conservar els documents electrònics?

Per mitjà de la custòdia documental segura.

En què consistix la custòdia documental segura? Custodiar es podria definir com "guardar amb atenció i vigilància", el que comporta a un procés actiu.

Són diverses les implicacions del terme custodiar en l’àmbit electrònic:

-Possibilitat de comprovar la integritat i validesa.

-Fer-ho en qualsevol moment.

-Garantir la integritat del document.

-La garantia de localització del document.

-Deixar traces necessàries d’auditoria.

La nostra solució de Gestió Documental Segura (GDS) unix tant la firma electrònica com la custòdia segura. Esta plataforma consistix en infraestructura encarregada de conservar la validesa dels documents que dóna servici a múltiples aplicacions on els usuaris poden acudir a depositar, localitzar, firmar, validar i custodiar un document electrònic.

GDS permet reduir el temps de desenrotllament, garantir el compliment d’estàndards i la interoperabilitat amb múltiples formats.

Funcionalitats i característiques

-Garantir el manteniment del document en l’estat que es va entregar.

-Proporcionar al document validesa al llarg del temps basant-se en el sistema de refirmat.

-Plataforma de servicis per a la integració amb gestors, repositoris documentals i/o sistemes de fitxers, la qual cosa implica una reducció del temps i complexitat del desenrotllament per a les empreses.

-Suport de múltiples repositoris documentals.

-Independència del repositori d’emmagatzemament (Servidors ACCV) amb el gestor documental.

-Pista d’auditoria.

En el cas que requerisca més informació per favor contacte amb nosaltres a través del telèfon 902 482 481 o del Formulari d'Atenció a l'Usuari.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres