Punts de Registre d'Usuari

Els Ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital han de dirigir-se a qualsevol dels Punts de Registre d'Usuari (PRU) que existixen a la Comunitat Valenciana. Pot localitzar el PRU més pròxim a la seua població, de forma ràpida i senzilla, a través d'este mapa interactiu.

La sol·licitud del certificat digital és presencial i el sol·licitant haurà d'identificar-se per mitjà del seu D.N.I, N.I.E o passaport espanyol, en vigor. Alternativament, si són ciutadans extrangers, hauran de presentar el NIE i el seu passaport en vigor.

Polse ací per obtindre més informació sobre la sol·licitud de certificats digitals.