Segellat de Temps

El segell de temps d'un document electrònic permet garantir que la informació continguda en aquest no s'ha modificat des del moment de temps en què es va generar el segell. Se sol·licita a una Autoritat de Segellat de Temps (TSA) mitjançant un resum (hash) de la informació a segellar.

La TSA genera un segell de temps amb el resum, la data i l'hora, obtingudes d'una font fiable de temps, i la seua firma electrònica. La TSA proporciona el segell al sol·licitant, que el pot adjuntar a la informació per a garantir la seua integritat en el temps. Així mateix, la TSA ha d'emmagatzemar els segells emesos per a futures verificacions.

La ACCV disposa d'una Autoritat de Segellat de Temps (TSA) i ofereix aquest servei amb la Política de Segellat de Temps.  Té un àmbit d'aplicació molt ampli, tant en l'e-Admistració (registre electrònic o vot a través d'Internet) com en entorns privats, com el comerç electrònic, l'emmagatzemament segur de documents o la garantia de la propietat intel·lectual.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres