Descarregar certificats digitals ACCV

Per a poder utilitzar els seus certificats digitals ha de registrar en el navegador web les claus públiques dels certificats digitals de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Són necessàries per a verificar que el certificat digital que es va a utilitzar ha sigut emés per una Autoritat de Certificació en què es confia.

A continuació pot descarregar les claus públiques i les guies d’instal·lació en els diferents navegadors web.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres