Exportar el certificat digital des del navegador web a fitxer

Per a exportar el certificat digital a un fitxer seleccione la guia corresponent al navegador web en què el va generar i seguisca els passos indicats.

L’exportació és opcional però li serà de gran utilitat perquè el certificat estiga disponible per a la seua futura instal·lació en altres ordinadors o en un navegador web diferent d’aquell en què es va generar inicialment.

També és possible que necessite exportar el certificat per a utilitzar aplicacions li sol·liciten identificar-se directament amb el seu certificat en fitxer.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres