Generar el certificat digital amb el Codi de Generació (fitxer)

Per a generar el seu certificat digital amb èxit ha de seguir els tres pasos descrits a continuació.

PAS 1: Codi de Generació del Certificat Digital

El pot obtindre en qualsevol Punt de Registre d’Usuari de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

 

PAS 2: Configurar el seu equip informàtic

Realitzar la configuració adequada del seu equip és MOLT IMPORTANT ja que en cas contrari la generació pot no dur-se a terme correctament en el seu equip informàtic y haurà de tornar al Punt de Registre d’Usuari a sol·licitar un nou Codi de Generació. 

Seguisca els passos indicats a continuació des d’un usuari amb permisos d’administrador:

Verifique el funcionament correcte del Plugin de Java en el seu equip des de Descarregar l'última versió de Java. En el cas que la verificació li indique que ha d’actualitzar la versió de Java, seguisca les instruccions de en eixa pàgina per a la seua descàrrega i instal·lació.

 

PAS 3: Generar el certificat digital en fitxer

Consulte la guia amb els passos detallats de la generació del certificat digital en fitxer (disponible al final d’esta secció).

En la guia s’indica com accedir a l’aplicació i completar tots els camps d’informació que se li sol·liciten en la pantalla principal (PIN, NIF/NIE i  Codi). A continuació haurà de polsar el botó Generar certificats per a iniciar el procés.

Recorde que en el camp Codi ha d’introduir amb atenció cada un dels 25 caràcters del codi que li van facilitar en el PRU i distingint majúscules i minúscules.

En el camp PIN ha de definir una contrasenya del certificat, que protegix el fitxer i li serà sol·licitada en la seua instal·lació.

Una vegada generat el seu certificat digital en fitxer haurà d’instal·lar-ho en el seu navegador web (veure enllaç a les guies al final d’esta secció).

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres