Avís Legal


El present document pretén informar els usuaris dels llocs web sota el domini accv.es sobre les seues condicions d’ús, així com donar compliment a les obligacions disposades en la Llei de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara en avant LSSI-CE).


Tota persona que accedisca als llocs web sota el domini accv.es assumeix el seu rol com a usuari i es compromet al compliment de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol una altra disposició legal que fora aplicable.


La Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (d’ara en avant ACCV), com a responsable dels llocs web sota el domini accv.es, es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en ells, sense que existisca obligació prèvia d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en aquest lloc web.La Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (d’ara en avant ACCV) és part integrant de INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIO SA

 • Dades corporatives:

  • Denominació social: AGÈNCIA DE TECNOLOGIA I CERTIFICACIÓ ELECTRÒNICA / INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIO SA
  • Seu social: Polígono Ademuz, s/n. 46100 Burjassot (València)
  • CIF: A40573396
  • Web: www.accv.es
 • Dades registrals:

  • INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIO SA està inscrita en el Registre Mercantil de València, en el Tom 10723 Foli 89, Fulla V-189461.
 • Dades administratives del Prestador Qualificat de Servicis de Confiança: Qualificació concedida per l’organisme de supervisió del qual depén: Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.


El prestador es troba profundament compromés amb el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades per la normativa en vigor tant nacional com europea.


Per favor veja la nostra Política de Privacitat.Tota la informació continguda en la pàgina www.accv.es així com el disseny, estructura, presentació de la pròpia pàgina i programes d’ordinador utilitzats és titularitat de l’ACCV, conforme a la normativa espanyola vigent en matèria de Propietat Intel·lectual.

A més, per al desenvolupament d’aquesta pàgina web, l’ACCV ha utilitzat imatges dels següents repositoris i autors:

La marca Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (tant la seua denominació com el seu logotip) així com les marques dels seus productes i servicis, són marques titularitat de Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SA i creacions originals pròpies objecte de protecció intel·lectual i/o industrial.


Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, està prohibida sense l’autorització prèvia de l’ACCV. S’exceptua de l’anterior els models i formularis que l’ACCV posa a la disposició dels usuaris per a la seua descàrrega i impressió i ús exclusiu relacionat amb el servici sol·licitat.


Qualsevol ús indegut o no autoritzat dels continguts objecte de protecció intel·lectual podrà ser objecte de reclamació civil i sancionat penalment. L’ACCV no serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial poguera cometre qualsevol usuari d’aquesta pàgina.L’ACCV no assumeix cap tipus de responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit per part de l’usuari o del sol·licitant dels servicis oferits mitjançant els llocs web sota el domini accv.es.


L’informem que els enllaços que puga contindre aquesta web a webs d’altres organitzacions, tenen una finalitat informativa i l’ACCV no es responsabilitza de l’exactitud ni de l’actualització dels continguts d’aquestes webs externes, així com de l’estat de les polítiques de seguretat, privacitat i protecció de dades de caràcter personal que tinguen, recomanant als usuaris que, si accedeixen a aquestes pàgines, s’informen en primer lloc del contingut d’aquestes.L’ACCV utilitza cookies per a millorar i optimitzar l’experiència dels seus usuaris en els llocs web sota el domini accv.es.


Si no desitja que s’instal·le en el seu disc dur una “*cookie”, configure el seu programa de navegació per Internet per a no rebre-les. Igualment, podrà destruir les “cookies” lliurement, encara que això puga reduir la qualitat i rapidesa del servici.


Per favor veja nostra Política de Cookies.Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb els llocs web sota el domini accv.es o de les activitats en ells desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de València.