Revocació de certificats

A continuació pot consultar les tres alternatives disponibles per a sol·licitar la revocació d’un certificat qualificat de ciutadà emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).


Pot sol·licitar la revocació del seu certificat digital mitjançant l’Àrea Personal de Serveis de Certificació (APSC).

Des d’aquesta aplicació web s’envia a l’ACCV una sol·licitud remota de revocació de certificats d’usuari (certificats qualificats en suport programari per a ciutadans o certificats qualificats en dispositiu segur per a ciutadans).

Per a accedir a l’aplicació s’ha d’autenticar mitjançant el seu certificat digital. La sol·licitud de revocació s’envia signada digitalment per part del titular del certificat a revocar, tal com s’exigeix a les normes d’usabilitat d’aquest tipus de certificats, reunides a la Política de Certificació associada.

Una vegada el certificat s’ha revocat, l’usuari rep un correu electrònic al compte associat al certificat, on es notifica el canvi de l’estat d’aquest.


Pot telefonar al telèfon de Suport de l’ACCV i sol·licitar la revocació dels seus certificats:

  • 963 866 014

Els operadors i les operadores comproven la identitat de l’usuari i segons les condicions procedeixen a revocar el certificat.

Una vegada el certificat s’ha revocat, l’usuari reb un correu electrònic al compte associat al certificat, on es notifica el canvi de l’estat d’aquest.


Pot acudir a un PRU i identificar-se amb el seu DNI, NIE o passaport espanyol, en vigor. Ha de sol·licitar la Revocació del seu Certificat a l’Operador/a del PRU i indicar-li el motiu.

Una vegada el certificat s’ha revocat, l’usuari rep un correu electrònic al compte associat al certificat, on es notifica el canvi de l’estat d’aquest.

Una vegada revocat el seu certificat digital podrà sol·licitar un nou certificat digital personant-se a un Punt de Registre d’Usuari (PRU) i identificant-se amb el seu DNI, NIE o passaport espanyol en vigor.