Certificats en Suport Programari

Els Certificats Qualificats de Ciutadà en Suport Programari emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen en el navegador web.

Permeten firmar i xifrar missatges de correu electrònic segur, la identificació d'usuaris davant de servicis telemàtics i la firma electrònica i el xifrat de documents en tot tipus d'aplicacions. Alguns exemples d'ús són són la Seu Electrònica de la Agència Tributària, la Seu Electrònica de la Seguretat Social, la Seu Electrònica del Cadastre, la Seu Electrònica de la Generalitat, etc.

Certificats reconeguts en targeta criptogràfica

Es proporcionen en targeta criptogràfica i estan subjectes a les condicions d'ús, limitacions i responsabilitats establides en la Política de Certificació de certificats reconeguts en dispositiu segur per a ciutadans.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres