Certificats per a servidor amb suport SSL

Són certificats que permeten identificar en Internet i de forma fiable als servidors web que establixen comunicacions segures per mitjà del protocol SSL (Secure Socket Layer). Es poden identificar perquè s'accedix a ells a través d'adreces del tipus https://. La seua emissió i ús està subjecta a la Política de Certificació de Certificats per a servidors amb suport SSL.

Certificats per a servidors de VPN

Són certificats que permeten identificar en Internet i de forma fiable als servidors que establixen connexions segures via VPN (Virtual Private Network). La seua emissió i ús està subjecta a la Política de Certificació de Certificats per a servidors de VPN.

Certificats d'aplicació

Són certificats que ens permeten rebre informació firmada des d'una aplicació i comprovar la seua integritat. La seua emissió i ús està subjecta a la Política de Certificació de Certificats d'aplicació.

Certificats de signatura de Codi

Ens asseguren que el codi que executem ha sigut firmat per qui ho ha desenrotllat i no és maliciós. La seua emissió i ús està subjecta a la Política de Certificació de Certificats per a firma de codi.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres