Certificats qualificats de pertinença a empresa

Els certificats qualificats de pertinença a empresa emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen en targeta criptogràfica i estan subjectes a les condicions d’ús, limitacions i responsabilitats establides en la Política de Certificació de Certificats qualificats de pertinença a empresa.

Este tipus de certificats corporatius té una validesa de tres anys i permetrà a les empreses i col·legis i associacions professionals proporcionar una ferramenta segura d’identificació i firma electrònica facilitant així la integració progressiva de la firma electrònica en els seus processos.

Per a què s'utilitzen?

El grup d’usuaris que pot utilitzar este tipus de certificat digital està format pels empleats de les empreses de qualsevol tipus, els col·legiats de Col·legis Professionals i els associats de les Associacions Professionals.

Els certificats qualificats de pertinença a empresa emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) servixen per a identificar al dit personal en l’exercici de les seues competències professionals.

Qui els pot sol·licitar?

Els responsables de les entitats interessades  han de contactar directament amb l’ACCV per a formular la sol·licitud de pertinença a empresa per al seu personal. Han de seguir les instruccions de l’apartat Com es sol·liciten?

AVÍS: Els empleats, col·legiats o associats no poden sol·licitar a títol personal i de forma autònoma este tipus de certificats. Seran els responsables de l’entitat en què desenrotllen la seua activitat els que formularan la sol·licitud a l’ACCV.

Quin cost tenen?

El preu del certificat qualificat de pertinença a empresa està publicat en el Catàleg de productes i servicis de la ACCV.

Com es sol·liciten?

Les entitats interessades en la sol·licitud de certificats de pertinença a empresa per al seu personal han de completar DOS FORMULARIS:

En ell consten els responsables de l’entitat habilitats per a la sol·licitud de certificats de pertinença a empresa. Estes persones s’encarregaran de la sol·licitud d’alta, entrega i revocació. A més, es comprometen a informar els usuaris de les seues obligacions i responsabilitats i a remetre els contractes de certificació firmats a l’ACCV.

El formulari d’alta ha d’omplir-se únicament la primera vegada que l’entitat vaja a sol·licitar certificats de pertinença a empresa o quan hi haja alguna modificació en els autoritzats.

El formulari d’alta haurà de ser firmat electrònicament amb un certificat d’entitat emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica. Pot obtindre més informació sobre la seua sol·licitud en http://www.accv.es/va/empreses/certificats/dentitat/

Una vegada rebuda la sol·licitud en l’ACCV verificarem la informació i els confirmarem a través d’un correu electrònic que l’organització ha sigut donada d’alta.

Inclou les dades de cada un dels empleats/col·legiats/associats per als que se sol·licita un certificat de pertinença a empresa. Este formulari es remetrà a l’ACCV cada vegada que l’entitat vullga sol·licitar certificats.

Quan rebem el formulari de sol·licitud de certificats li remetrem una oferta econòmica i una vegada abonada per l’organització procedirem a l’emissió dels certificats digitals. Els formularis hauran d’enviar-se per correu electrònic a l'adreça gestioncerts@accv.es.

Què se li entrega al sol·licitant?

Quan l'emissió s'haja completat, la ACCV enviarà al responsable de l'organisme les targetes criptogràfiques que contenen els certificats digitals i el seu PIN/PUK (en sobre cec o rotagrama).

Les targetes criptogràfiques emprades per a suportar este tipus de certificats poden ser personalitzades amb la imatge corporativa de l’empresa o entitat, fotografia del titular i altres codis. A més, la targeta pot incorporar tecnologia de xip sense contactes per a permetre el control d’accés físic a edificis, control de presència, etc.

Com es pot sol·licitar la renovació?

La renovació dels certificats de pertinença a empresa la realitzarà el titular del certificat a través de l’Àrea Personal de Servicis de Certificació (APSC).

Amb caràcter previ és necessari que els responsables de les entitats interessades a renovar els certificats sol·liciten a l’ACCV un pressupost (per correu electrònic al compte gestioncerts@accv.es), detallant el número de certificats a renovar.

Una vegada abonat el servici per l’entitat, l’ACCV li autoritzarà per a la renovació del número de certificats sol·licitat.

Cada titular de certificat de pertinença a empresa rebrà un correu informatiu de l’ACCV quan el certificat vaja a caducar. A partir d’eixe moment podrà sol·licitar un nou certificat digital a través de l’Àrea Personal de Servicis de Certificació (APSC). Per a això ha d’estar autoritzat per la seua entitat (en cas contrari l’aplicació li mostrarà un missatge d’avís i haurà de contactar amb el responsable de l’entitat) tal com es descriu en este apartat.

AVÍS: Per a renovar el certificat a través d’APSC este ha de ser vàlid i estar en període de renovació (dins dels 70 dies anteriors a la seua caducitat).

Com es pot sol·licitar la revocació?

Si el titular d’un certificat desitja revocar-lo ha de dirigir-se al responsable habilitat per a la sol·licitud i gestió dels certificats de pertinença a empresa en la seua organització, qui haurà de completar el formulari a continuació i remetre'l a l’ACCV (a gestioncerts@accv.es).

AVÍS: Si el titular d’un certificat qualificat de pertinença a empresa cessa en el seu càrrec o canvia de lloc, el certificat deixa de ser vigent i ha de ser revocat. Per este motiu ÉS MOLT IMPORTANT sol·licitar la revocació del dit certificat digital.

Esta sol·licitud de revocació pot portar-la a cap qualsevol persona que conega la situació, no sent necessari que es persone el titular. En eixe cas des de l’ACCV es faran les comprovacions necessàries abans de la revocació.

Posteriorment la sol·licitud del certificat per al nou titular ha de dur-se a terme segons el procediment habitual descrit en apartats anteriors.

A qui em dirigisc si tinc un problema?

Els responsables de cada entitat per a l’emissió de certificats de pertinença a empresa són les persones a qui han de dirigir-se els titulars dels certificats en cas de tindre algun dubte o problema.

Entre altres, caldria contactar amb el responsable en cas de bloqueig de la targeta, problemes amb el PIN/PUK, error en les dades, pèrdua de la targeta, renovació del certificat, cessament en el càrrec del titular, indisponibilitat o avaria del lector etc. Dits responsables contactaran amb l’ACCV per a la seua resolució.

Més informació

Contacte amb nosaltres si desitja obtindre més informació, a través del 902 482 481 o del formulari web d'atenció a l'usuari.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres