Llista de Certificats Revocats (CRL)

La Llista de Certificats Revocats (CRL) conté el número de sèrie de tots els certificats emesos per una Autoritat de Certificació i que, per algun motiu han deixat de ser vàlids de manera prèvia a l'expiració del seu període de validesa original.

Per a saber si un certificat és de confiança ha de comprovar si el número de sèrie del mateix està inclòs en la CRL publicada per l'Autoritat de Certificació emissora. Si és així, el certificat ha sigut revocat i no és de confiança.

A continuació pot descarregar les CRLs de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

OCSP: Online Certificate Status Protocol

El servici OCSP (Online Certificate Status Protocol), definit en l'estàndard RFC-2560, proporciona als usuaris i les aplicacions un mètode àgil i ràpid d'obtindre l'estat d'un certificat, evitant caldre descarregar la Llista de Certificats Revocats (CRL).

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica proporciona este servici a través de la pàgina ubicada en ocsp.pki.gva.es.

Açi por descarregar el Certificat del Servidor OCSP, que és necessari per a la comprovació de la firma de les respostes.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres