Política de Seguretat de la Informació

L’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) considera la seguretat de la informació un aspecte fonamental per a conseguir la confiança en les seues activitats.

És degut a açò que la Direcció de l’entitat estableix i manté un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) alineat des de 2012 amb la norma de referència ISO/IEC 27001.

Si desitja tindre accés a la Política de Seguretat de la Informació de l’ACCV, pot sol·licitar una còpia mitjançant la nostra informació de contacte.

Igualment, si té interés, pot consultar les acreditacions que manté l’ACCV ací.