Qui som

L’IVF ha asumit, des de l'1 de gener de 2014, les funcions que l’ordenament jurídic atribuïa a l’Agencia de Tecnología i Certificación Electrònica, subrogant-se en la posició de l'Agència en tots els drets i obligacions que li corresponien i en tots els seus procediments i relacions jurídiques amb tercers, de conformitat amb la normativa vigent, així com en les competències i funcions de la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

Per tant, l'IVF s'ha constituit en Prestador de Serveis de Certificació, i li correspon la prestació dels serveis de certificació de signatura electrónica avançada a l'ambit de la Generalitat, les seues entitats autónomes, entitats de dret públic i empreses públiques depenents, així com a persones o entitats públiques o privades, d'acord amb les directrius establertes per la conselleria com a competències atribuides a l'Agencia de Tecnología i Certificación Electrònica (art. 98 Ley 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, y d'Organització de la Generalitat).

En conseqüència, l'àrea de Certificació Electrònica de l'IVF proporciona als ciutadans, les empreses i les Administracions Públiques els mecanismes de identificació telemàtica segura en els tràmits administratius a través d'Internet: els certificats digitals i les tecnologies asociades.

Els certificats emesos i la resta de serveis que l'IVF (ACCV) presta s'ajusten a lo establert en el Reglament 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, i la Llei 59/2003, de 19 de desiembre, de signatura electrònica, per la qual cosa gaudeix d'ample reconeixement en totes les Administracions Públiques. A mes, amb els certificats digitals qualificats expedits per l'IVF (ACCV) es pot generar signatura electrònica qualificada, que es equivalent a la manuscrita.

Tota menció a l’Agencia de Tecnología i Certificación Electrònica caldrà entendres realitzada a l'Institut Valencià de Finances (IVF), propietari de les marques comercials i el nom de la citada Agència. L'IVF es una entitat de dret públic de la Generalitat Valenciana, que te personalitat jurídica propia i plena capacitat d'obrar per el acompliment dels seus fins, entre els que es troben la prestació de serveis de confiança.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres