Qui som

La Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica és un Prestador de Serveis de Confiança qualificat públic i que presta els seus serveis en tot l'àmbit territorial espanyol.

La Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica pertany a la Generalitat Valenciana i li correspon la prestació dels serveis de confiança en l'àmbit de la Generalitat, les seues entitats autònomes, entitats de dret públic i empreses públiques dependents, així com a persones o entitats públiques o privades, d'acord amb les directrius establides per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Els certificats emesos i els serveis de confiança que presta la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica s'ajusten a el que s'estableix en el Reglament 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, i la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, per la qual cosa gaudeix d'ampli reconeixement en totes les Administracions Públiques. Els certificats de l'Agència es troben integrats en la plataforma de validació @firma gràcies al registre de l'activitat realitzat pel Ministeri d'Economia i Empresa.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres