Nosaltres

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) és un prestador de serveis de confiança (PSC) qualificat públic que presta els seus servicis en tot l'àmbit territorial espanyol.

L'ACCV pertany a la Generalitat Valenciana i li correspon la prestació dels servicis de confiança en l'àmbit de la Generalitat, les seues entitats autònomes, entitats de dret públic i empreses públiques, així com a persones o entitats, públiques o privades, d'acord amb les directrius establides per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC).

Els certificats emesos i els serveis de confiança que presta l'ACCV s'adapten a l'establit en el reglament 910 /2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, i la Llei 59 /2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, pel que gaudeix d'ampli reconeixement en totes les administracions públiques. Els certificats de l'ACCV es troben integrats a la plataforma de validació @firma gràcies al registre d'activitat realitzat pel Ministeri d'Economia i Empreses.