Objectius de l'ACCV

Quins són el objectius de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica?

  • Oferir als ciutadans, a les empreses, a les Administracions Públiques, a les Universitats i als Col·legis Professionals els instruments necessaris per a garantir la seguretat i la validesa legal de les transaccions telemàtiques.
  • Contribuir al desenvolupament d'aplicacions i servicis telemàtics i fomentar-los, en benefici dels ciutadans, les empreses i les Administracions. Per a la consecució d'este objectiu és crucial la coordinació i la interoperabilitat tècnica entre les Administracions i d’altres Prestadors de Servicis de Certificació.
  • Potenciar la formació de ciutadans i empleats públics a través d'accions formatives específiques (cursos impartits a través de la plataforma de e-formació de la Generalitat).
  • Proveir del suport necessari en l'ús de les noves tecnologies, a fi d'aconseguir el desenvolupament d'una cultura digital que facilite el desenvolupament de la societat de la informació a la Comunitat Valenciana.
  • Promoure la col·laboració tècnica i el reconeixement mutu entre la ACCV i altres Prestadors de Servicis de Certificació amb mires a la universalització de l'ús dels certificats.er la ACCV es pot generar la firma electrònica reconeguda, que és equivalent a la manuscrita.
Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres