Sala de premsa

15/12/2012
La AGE publica la seua Política de Signatura i els Perfils de certificats

Publicada la Resolució per la qual s'aproven la Política de Signatura i els Perfils de certificats per a l'Administració General de l'Estat

El passat 13 de desembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució de 29 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord d'aprovació de la Política de Signatura Electrònica i de Certificats de l'Administració General de l'Estat.

 

Aquesta Resolució respon al que es disposa en l'article 24 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

 

Es publiquen les URLs corresponents a la Política de Signatura electrònica i certificats de l'Administració General de l'Estat i els Perfils de Certificats Electrònics.

 

 

Document: Annex I, Política de signatura electrònica i de certificats de l'Administració General de l'Estat.

Adreça o URL: https://sede.060.gob.es/politica_de_firma_anexo_1.pdf

 

Document: Annex II, Perfils de certificats electrònics.

Adreça o URL: https://sede.060.gob.es/perfiles_de_certificados_anexo_2.pdf

 

BOE: www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15066.pdf

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres