Sala de premsa

10/10/2011
IMELSA és la primera empresa pública espanyola amb factura electrònica

L’empresa pública de la Diputació de València, IMELSA, Impuls Econòmic Local ha presentat el seu nou portal web (www.imelsa.es), que suposa una aposta per l’administració electrònica per a facilitar els tràmits i comunicacions amb ajuntaments, empreses i ciutadans.

Com una de les novetats destacades, IMELSA oferix als seus proveïdors de béns i servicis la possibilitat d’utilitzar la factura electrònica a través de la web, en compte de la tradicional en paper.

Un altre dels apartats nous del nou portal és el registre d’entrada virtual, a què es podrà accedir per mitjà de validació per certificat digital, i permet registrar qualsevol document amb la mateixa validesa legal que si es fera presencialment. Per a això és possible utilitzar un certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) o el DNI electrònic.

Amb la publicació del nou portal web, IMELSA pretén acostar la Diputació de València a la societat, tant ajuntaments com empreses i ciutadans, ja que la majoria de les gestions fins ara es realitzaven de manera presencial, ara ja es poden executar telemàticament des de qualsevol racó de la província.

Des de la pàgina principal de la nova web IMELSA s’accedix a diferents servicis en funció del tipus de visitant: ajuntament, empresa o ciutadà.

En l’apartat dedicat als AJUNTAMENTS s’oferix la possibilitat d’enviar i rebre comunicats o documents, accedir als cursos de formació d’IMELSA, realitzar un registre d’entrada o enllaçar amb el departament d’Informació Territorial (Enquesta d’Infraestructures, Gestió Cadastral, GIS). També els consistoris podran realitzar online peticions de servicis de les Brigades Forestals.

Quant a LES EMPRESES, es pot consultar les licitacions d’obres i/o servicis en el perfil del contractant, fer ús de la factura electrònica i registrar documentació.

Finalment, en els servicis actius en la pestanya de CIUTADANS es poden consultar i realitzar busques referents a accions formatives i foment de l’ocupació en tota la província. A més, com en el cas dels ajuntaments i les empreses, qualsevol ciutadà pot ja formalitzar un registre d’entrada online.

Així mateix, en la pàgina principal del portal web es pot obtindre informació d’actualitat, igual que dels diferents departaments de l’empresa, amb una explicació de la seua naturalesa, servicis i formularis de contacte.

La nova web d’IMELSA compta amb una imatge renovada, en tons clars, en combinació amb el blau corporatiu, amb l’objectiu d’afavorir una navegació intuïtiva i senzilla.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres