Sala de premsa

14/10/2011
La Junta Electoral Central permet als partits sense representació arreplegar avals per mitjà de firma electrònica

Els partits, federacions o coalicions que no tenen representació parlamentària i volen presentar-se a les eleccions generals del pròxim 20 de novembre han de demanar avals per a poder concórrer a estos comicis, segons l’última modificació de la Llei Electoral General. En concret, hauran de sumar, com a mínim el 0,1 per cent del cens electoral en cada circumscripció i podran fer-ho tant pel mig d’arreplega de firmes tradicional com utilitzant la firma electrònica.

Així ho ha especificat la Junta Electoral Central en la Instrucció 7/2011, de 15 de setembre, de la Junta Electoral Central, relativa al procediment d’acreditació de firmes de suport de candidatures al Congrés dels Diputats, al Senat i al Parlament Europeu previst en els articles 169 i 220 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en el seu article 5, apartat 6.

En la seua instrucció, la Junta Electoral Central recorda que els avals no poden començar a demanar-se fins que s’inicie el període electoral, és a dir, fins que es convoquen oficialment les eleccions, a partir de 26 de setembre.

El Ministeri de l’Interior posa a disposició de les formacions polítiques el model per a l’arreplega de firmes, els avalistes només podran recolzar una candidatura i hauran d’estar censats en la circumscripció per la qual es vaja a presentar la llista a què presten el seu respatler. Junt amb la firma de cada un dels avalistes ha de figurar el seu nom i cognoms, número del DNI (sense que siga necessari adjuntar una fotocòpia del mateix) i data de naixement.

Segons establix la resolució de la JEC, l’arreplega d’avals per mitjà de firma electrònica ha d’entendre’s vàlida sempre que s’ajuste a allò que s’ha disposat per la Llei de firma electrònica de 2003, que va ser modificada en 2007 per mitjà de la de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació.

En conseqüència, les firmes hauran de realitzar-se amb un certificat electrònic dels reconeguts per la Seu electrònica de l’INE  i entre els que figuren els emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). A este efecte, el representant de la candidatura haurà de comunicar a la Junta Electoral competent el sistema de firma electrònica i de verificació de firma utilitzat, que haurà d’incloure el segell o marca de temps en què es realitza la firma.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres