Sala de premsa

20/10/2011
XolidoSign EAvalo – Una aplicació per a avals electorals

La Junta Electoral Central permet als partits sense representació arreplegar avals per mitjà de firma electrònica. En eixa línia Xolido ens presenta una aplicació per a avals electorals telemàtics.

Arran de la convocatòria anticipada d’eleccions 2011 per al Congrés i el Senat a Espanya i la modificació de la Llei electoral, Xolido ha col·laborat amb els partits minoritaris i la Junta Electoral Central, desenrotllant una aplicació específica per a facilitar a la ciutadana l’aportació d’avals a les candidatures, necessaris perquè dites partits puguen presentar-se a les eleccions.

XolidoSign EAvalo és un exemple de les capacitats de Xolido per a integrar la tecnologia de firma electrònica en diversos contextos.

En concret, esta aplicació opera amb firmes electròniques en format XAdES enveloped, incloent-hi segellat de temps, adaptant-se a allò que s’ha indicat en l’Annex de la Instrucció 7/2011 de la JEC (Junta Electoral Central), on s’especifica el format de firmes electròniques acceptades per al seu reconeixement com a avals a les diferents candidatures de partits minoritaris.

Es pot avalar a través de:

-DNI electrònic (DNIe)

-un certificat de reconegut de ciutadà emés per l’ACCV (Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica)

-un certificat de persona física Ceres - FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre)

L’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) ha col·laborat oferint el seu servici de segellat de temps perquè els avals generats amb XolidoSign EAvalo incloguen segell de temps, tal com indica la Junta Central Electoral en les seues disposicions tècniques.

Més informació

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres