Sala de premsa

29/06/2010
Novetats Desenrotllament Juny 2010

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica ACCV ha dissenyat l'anomenat 'Frontal SVDRI' que permet l'accés a la consulta i verificació de dades d'usuari amb l'objecte d'eliminar l'aportació de fotocòpies de documents d'identitat i residència. La persona qualificada per al maneig d'aquesta eina consultarà i verificarà la informació telemàticament, sempre que el ciutadà done la seua conformitat.

Els responsables de les conselleries i organismes poden demanar accés a l'aplicació i s'utilitzarà per tràmits presencials (no telemàtics) en els quals els interessats han d'aportar fotocòpies del DNI o de les dades del padró.


Més informació sobre el Frontal SDVRI.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres