Sala de premsa

29/07/2011
La ACCV ofereix nous serveis relatius a la Seguretat de la Informació en les administracions públiques

Per la mateixa definició de funcions dels estatuts de l'Agència de Tecnologia i Certificat Electrònica (ACCV) es contempla la prestació d'assessorament i consultoria en matèria de seguretat de la informació i les comunicacions, a la Generalitat, els seus organismes autònoms i entitats de dret públic, així com a la resta d'administracions públiques i empreses públiques o privades que ho sol·liciten, en el moment de maduresa actual de l'Agència i després d'un camí de deu anys, s'ha definit un nou catàleg de serveis relatius a la Seguretat de la Informació per al suport a les administracions públiques.

Amb aquest catàleg de serveis, i atesa la vasta trajectòria alineada amb la seguretat de la mateixa ACCV, es pretén compartir i aprofitar el valuós know-how en aquesta matèria adquirit pel personal de l'Agència i els seus col·laboradors, i que aquest siga empleat per a donar suport a les administracions públiques de la Comunitat Valenciana. Així, doncs, el principal propòsit d'aquesta aposta és el d'ajudar a les AAPP, independentment quina siga la seua naturalesa i grandària, a adquirir un compliment elevat amb la legislació vigent que estiga relacionada amb la seguretat en els seus sistemes d'informació.

Entre els principals serveis que la ACCV ofereix es troben:

- Consultoria respecte dels esquemes nacionals de seguretat i interoperabilitat

- Assessorament respecte de la protecció de dades de caràcter personal

- Auditories d'accessibilitat web

- Serveis de Seguretat Tècnica de Xarxes

- Implantació i Suport al certificat de la norma ISO 27001 (SGSI)

- Formació presencial relativa a la seguretat de la informació

La necessitat aquesta tipologia de serveis, està determinada per la mesura en què la mateixa societat ha anat evolucionant, i de la mateixa manera, les administracions públiques han anat orientant-se d'una manera clara cap a la utilització de les noves tecnologies per a oferir serveis cada vegada més àgils, eficients, senzills i assegurances als ciutadans. Per a impulsar aquestes iniciatives de tots és conegut que han anat sorgint diverses lleis i normatives majoritàriament d'àmbit nacional. D'entre les més rellevants han sigut la LSCP o Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic;la LISI o Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació,així com la LAECSP o Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, a l'estela de la qual van veure la llum fa ja més d'any i mig els nomenats esquemes nacionals de seguretat i interoperabilitat (publicats en els RD 3/2010 i RD 4/2010 respectivament).

A ningú no se li escapa que el desenrotllament d'una administració electrònica efectiva és una ingent tasca ja que suposa canviar els fonaments de la mateixa administració, per a reconstruir-los sobre un nou substrat i amb unes noves ferramentes, encara que mantenint l'essència original, que no és una altra que el benestar i el servei als ciutadans. Aconseguir  l'objectiu de l'e-Administración suposa un canvi radical en la manera de veure les coses que ha acompanyat a la cultura humana des de fa centenars d'anys, és a dir, en el mode amb què tradicionalment les administracions públiques han interaccionat amb el ciutadà. Per això, perquè aquest canvi siga reeixit i la seua adopció siga el més ràpida i el més natural possible, cal aconseguir la confiança del ciutadà en aquesta nova forma d'afrontar la seua interacció amb l'administració, i una major conscienciació en les bondats de la utilització d'aquests. Per tant, per a aconseguir l'èxit en aquest nou pas evolutiu de la societat, ambdós aspectes han d'estar secundats per un punt clau. Des de la ACCV considerem que aquest no és un altre que l'adequada gestió dels riscos que hi ha en els mitjans electrònics, i mitjançant la implantació d'una sòlida cultura respecte d'això de la seguretat de la informació, aportar el major nivell de seguretat possible al ciutadà, ja que seguretat absoluta com tots sabem, no és possible.

Si bé encara que som conscients que el marc econòmic no siga el més propici per a afrontar aquesta nova tipologia d'inversions i projectes, pensem fermament que és el moment en el qual cal donar aqueix pas avant, i no és aconsellable emprendre els diversos projectes relatius a l'Administració Electrònica, sense contemplar l'aspecte de la seguretat.  No sols per l'existència de lleis especifiques que així ho exigeixen, si no perquè des del punt de vista d'eficiència a l'hora d'abordar els projectes relacionats amb l'e-Administración i atés que la seguretat és un aspecte inherent a qualsevol sistema, suposa un innegable estalvi de costos el fet d'afrontar-los de manera integral, encara que aquests siguen duts a terme per actors distints, cada un d'ells especialitzats en els seus àmbits respectius.

En aquest marc, i com referent a la Comunitat Valenciana en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació, la ACCV al llarg de la seua història ha afrontat nombrosos projectes tant per a adequació als diversos estàndards i normatives, bé de compliment obligatori, com per a adoptar les bones pràctiques reconegudes del sector en la recerca de la millora contínua, relatius a la seguretat dels sistemes d'informació.

Des de la ACCV en haver viscut en primera persona i tindre experiència de primera mà en aquests àmbits, i atesa la seua proximitat i interacció amb les diverses administracions públiques, tant locals com provincials, apostem per aquesta línia de serveis mitjançant els quals pretenem obrir el nostre ventall de serveis i poder oferir un valor afegit addicional. D'aquesta manera, aprofitant el coneixement de les AAPP i del món de l'Administració Electrònica i la seua seguretat, estem convençuts que som capaços d'unir ambdós per a aconseguir l'alineament amb la legislació vigent, i és una bona alternativa per a ajudar des de dins al sector públic a aconseguir l'objectiu de l'Administració Electrònica i, per tant, donar un millor servei al ciutadà.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres