Sala de premsa

29/06/2012
Sobre la Seu Electrònica

Des de la publicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, i amb major intensitat des de la seua entrada en vigor l'1 de gener de 2010, a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) ens trobem, moltes vegades, amb què les administracions públiques es dirigeixen a nosaltres per a tractar de resoldre dubtes o aclarir conceptes sobre la Seu Electrònica, ja siga quan emprenen el projecte de creació o durant la sol·licitud i implantació dels certificats reconeguts de Seu Electrònica.

Dediquem aquest editorial a la Seu Electrònica, ja que considerem que es tracta d'un tema de gran interés en l'actualitat, no sols per a les administracions públiques, sinó també per a les empreses que presten serveis de tecnologies de la informació i, en general, per a tots els ciutadans.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres