Sala de premsa

31/03/2010
Novetats Desenrotllament Març 2010

Aplicació Firma On-Line PDF

La  Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV), ha desenrotllat la ferramenta “Firma OnLine PDF” per a la firma de documents en format PDF 1.7 (ISO 32000 -1), estàndard formal obert que complix els objectius de protegir la integritat i longevitat d'este format. Els certificats que poden ser utilitzats en l'aplicació són els emesos per l'ACCV, en suport programari p.12 o en suport targeta criptogràfica (ciutadà, empleat públic i entitat) i el certificat del DNI electrònic.

La ferramenta es distribuïx per mitjà de JNLP (Java Networking Launching Protocol), especificació usada per Java Web START, s'implemente utilitzant les noves llibreries ARANGÍ, per defecte oferix el servici Segell de temps (TSA) davall la Política del mateix, i validació OCSP.

L'aplicació i el manual de configuració per a la firma de documents PDF, està disponible en www.accv.es/ciudadanos/firma-on-line-pdf/.

Client @firma versió 3.0.2

El Ministeri de la Presidència ha alliberat la versió 3.0.2 del Client de Firma de @firma. La nova versió ja està disponible en http://www.accv.es/ en l'apartat de zona segura (https://www.accv.es:8445/secure_area/descargas/ideas.html). És necessari un certificat emés per l'ACCV i sol·licitar l'accés a través del formulari que trobareu en la mateixa URL).

Una de les principals novetats d'esta nova versió és que es distribuïx en els paquets LITIGI (CM/CAdES), MITJA (LITE+XMLDsig+XAdES+ODF) i COMPLETA (MEDIA+PDF+NSSMozilla). En la zona segura també hi ha disponibles pàgines d'exemple d'ús del Client i tota la documentació necessària per a facilitar la integració i/o migració. Els recomanem la seua lectura i recordem que estem a la seua disposició per a qualsevol dubte o consulta.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres