Sala de premsa

27/01/2010
L'ACCV impartirà cursos de firma electrònica per als empleats públics en 2010

S'ha publicat en el D.O.C.V la RESOLUCIÓ de 20 de gener del 2010, de la Direcció General d'Administració autonòmica, per la que es convoquen els cursos del Pla de Formació dels Empleats Públics al Servici de l'Administració de la Generalitat, per a l'any 2010.

Al llarg de 2010 i dins d'este Pla de Formació l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) impartirà diversos cursos sobre firma electrònica, certificació digital i Administració Electrònica.

A continuació detallem els cursos oferits:

- Firma Electrònica I (codi 160, grups A, B, C i D), d'iniciació.

- Firma Electrònica II (codi 161, personal informàtic dels grups A, B, C i D), de nivell avançat.

- Llei d'Accés Electrònic dels ciutadans als servicis públics (codi 774, grups A, B i C), sobre la Llei 11/2007.

- Protecció de dades de caràcter personal en l'e-Administració (codi 741, grups C i D).

Es tracta de cursos que es realitzen des de l'any 2003 a través d'Internet, en la plataforma de e-formació de la Generalitat i són tutoritzats per personal tècnic de l'ACCV. Són cursos equivalents a 30 i 20 hores presencials respectivament.

El termini per a sol·licitar estos cursos és des del 27 de gener fins al pròxim 18 de febrer i es realitzaran al llarg de 2009. Enguany està disponible la sol·licitud telemàtica a través de la pàgina web de l'IVAP.

La programació d'estos cursos complix amb l'objectiu de l'ACCV d'ensenyar a tots els empleats públics a utilitzar la firma electrònica de forma senzilla i de donar a conéixer tot el que es pot fer amb els certificats digitals ara i a curt termini. Els nous cursos sobre la Llei 11/2007 i  La Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal tenen com a objectiu donar a conéixer entre els funcionaris el marc legal vigent i fomentar el desenrotllament de l'e-Administració.

Com a novetat per al 2010 els certificats d'assistència als cursos i màsters convocats per l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) s'emetran en suport electrònic. Per a garantir l'autenticitat i la integritat dels certificats d'assistència, estos seran firmats electrònicament i, a més, se'ls aplicarà un segell de temps electrònic.

Els certificats d'assistència electrònics seran posats a disposició dels alumnes dels cursos, a través de la pàgina web de l'IVAP on es requerirà que l'alumne s'identifique amb un certificat digital per a poder descarregar el seu certificat d'assistència.

Els certificats digitals admesos per l'IVAP per a la identificació dels alumnes són els emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV), tant els certificats reconeguts de ciutadà (persona física) com els certificats reconeguts d'empleat públic. Pot consultar tota la informació sobre la seua sol·licitud a través de www.accv.es del 902 482 481.

 

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres