Sala de premsa

28/02/2012
Balanç d'activitat de l'ACCV

Balanç d'activitat de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) ha publicat el balanç d'activitats corresponent a 2011 amb l'objectiu d'informar sobre els serveis prestats i els objectius aconseguits al llarg del passat any. En l'editorial d'aquest mes fem un breu resum i li recomanem la lectura de l'informe complet.

En aquest any, es van aprovar els nous Estatuts de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, mitjançant el Decret 21/2011, de 4 de març, del Consell. Amb l'aprovació dels nous Estatuts s'introdueixen canvis com el de la denominació de la ACCV, que deixa d'anomenar-se Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana per assumir el nom d'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica.

A més, es facilita la contractació dels serveis propis de la ACCV per part de la Generalitat, en constituir-se aquella com a medi propi i servei tècnic de l'administració del Consell i dels seus organismes i entitats de dret públic.

L'any 2011 ha estat testimoni de la reescriptura completa de l'aplicació que donava suport al Registre de Representants, que és assumit per la ACCV i que es configura com un sistema multientitat, amb un desenvolupament concorde a la normativa vigent i a les necessitats dels sistemes de tramitació electrònica actuals, tant de la Generalitat com de la resta d'Administracions usuàries dels serveis de la ACCV.

 

En el passat any 2011 la ACCV va començar el desenvolupament d'una nova jerarquia de certificació, l'arrel de la qual va ser generada en una cerimònia de root CA el passat 5 de maig de 2011. La nova CA arrel, amb una longitud de clau de 4096, permet la creació de CAs subordinades amb majors longituds de clau, igual que els certificats d'entitat final.

La nova jerarquia de certificació substituirà progressivament a l'anterior, que ja ha començat a quedar obsoleta i alguna de que les seues CAs ja ha caducat, com va ser el cas de la CAGVA. Aquesta CA va caducar el passat dia 2 de setembre de 2011.

Una altra fita destacable d'aquest 2011 ha estat l'obtenció del reconeixement per part de Mozilla Foundation dels certificats emesos per la ACCV, després de més de 5 anys de tramitació i anàlisi.

Des de la ACCV en 2011 hem seguit facilitant l'ús de la signatura electrònica, intentant millorar cada dia el suport que es dóna als usuaris i operadors de PRU i revisant els resultats per mantenir els paràmetres de qualitat establerts.

Els recomanem la lectura de l'informe complet

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres