Sala de premsa

17/02/2012
Convocatòria de Subvencions per a Centres Valencians en l'exterior

La sol·licitud de subvencions per a centres en l'exterior amb certificats de l'ACCV

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana va publicar el passat 1 de febrer l'ordre de la Conselleria de Presidència, per la qual es convoquen subvencions destinades als Centres Valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2012. Segons va anunciar el director general de Participació Ciutadana, Rubén Cortés, són 124.900 euros per a ajudes a emigrants i activitats i 90.000 euros per a la millora de seus.

 

Segons la convocatòria d'ajudes, les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils, explicats a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el passat 1 de febrer. És a dir que el termini de sol·licitud finalitza el 23 de febrer.

 

Les sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions regulades per la present ordre hauran de dirigir-se a la Direcció general de Participació Ciutadana i es presentaran en el model normalitzat (que figura en l'annex III de l'ordre) en el Registre General de la Conselleria de Presidència, situat en la calli Juristes, 10, de València (CP 46003).

 

La sol·licitud també podrà presentar-se per via telemàtica al Portal de la Generalitat (<www.gva.es>) accedint als apartats “Administració On line”-”Guia Prop”. Per poder tramitar electrònicament la sol·licitud, haurà de disposar de certificat digital ja sigui de l'entitat, del president de l'entitat o del representant davant la Conselleria. Tot això de conformitat amb les instruccions previstes a la pàgina web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (<www.accv.es>).

 

La tramitació electrònica, a més de reduir notablement costos i terminis, ajuda a mitigar les diferències en la tramitació quan existeixen grans distàncies geogràfiques.

 

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica està cada vegada més presentin en el dia a dia de la tramitació electrònica de la Generalitat Valenciana i de l'Administració local de la Comunitat, sense oblidar la creixent presència fora de l'àmbit territorial valencià, amb usuaris a Castella i Lleó, Murcia, Balears, etc.

 

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres