Gestió documental segura

Tant les empreses com les Administracions Públiques estan donant accés electrònic a un nombre més gran de processos, tràmits, etc., la qual cosa comporta una gran quantitat de documents electrònics.

La garantia jurídica dels documents electrònics ve condicionada per la capacitat d’atribuir el document a un origen i per la confiança que el contingut siga correcte en el moment en què es requerix com a element probatori.


La signatura electrònica és el mecanisme per a aconseguir la mateixa validesa jurídica que el paper.

Un document electrònic necessita mantindre la seua capacitat probatòria amb el pas del temps. Els certificats digitals tenen una vigència limitada en el temps, per tant el grau de confiança sobre una firma digital varia amb el pas del temps.

La clau per a solucionar este problema és:

 • Independitzar la validesa.
 • preservar els mecanismes de prova.

Açò exigix mantindre i demostrar tota la cadena de confiança al llarg del temps.Per mitjà de la custòdia documental segura.Custodiar es podria definir com guardar amb atenció i vigilància, el que comporta a un procés actiu.

Són diverses les implicacions del terme custodiar en l’àmbit electrònic:

 • Possibilitat de comprovar la integritat i validesa.

 • Fer-ho en qualsevol moment.

 • Garantir la integritat del document.

 • La garantia de localització del document.

 • Deixar traces necessàries d’auditoria.


La nostra solució de Gestió Documental Segura (GDS) unix tant la signatura electrònica, com la custòdia segura. Aquesta plataforma consistix en infraestructura encarregada de conservar la validesa dels documents que dóna servici a múltiples aplicacions on els usuaris poden acudir a depositar, localitzar, signar, validar, custodiar un document electrònic.

La Gestió Documental Segura (GDS) de l’ACCV té les següents funcionalitats i característiques:

 • Garantir el manteniment del document en l’estat que es va entregar.

 • Garantir el compliment dels estàndars.

 • Proporcionar al document validesa al llarg del temps basant-se en el sistema de refirmat.

 • Plataforma de servicis per a la integració amb gestors, repositoris documentals i/o sistemes de fitxers, la qual cosa implica una reducció del temps i complexitat del desenvolupament per a les empreses.

 • Suport de múltiples repositoris documentals.

 • Independència del repositori d’emmagatzemament (Servidors ACCV) amb el gestor documental.

 • Pista d’auditoria.


Pot trobar més informació sobre aquest producte en la Fitxa del producte.

En el cas que requerisca més informació per favor contacte amb nosaltres a través del telèfon 963 866 014, o del Formulari d’Atenció a l’Usuari.