Segellat de Temps

El segell de temps d’un document electrònic permet garantir que la informació continguda en aquest no s’ha modificat des del moment de temps en què es va generar el segell. Es sol·licita a una Autoritat de Segellat de Temps (TSA) mitjançant un resum (hash) de la informació a segellar.


La ACCV disposa d’una Autoritat de Segellat de Temps (TSA) i ofereix aquest servei amb la Política de Segellat de Temps.

  • La TSA genera un segell de temps amb el resum, la data i l’hora, obtingudes d’una font fiable de temps, i la seua signatura electrònica.
  • La TSA proporciona el segell al sol·licitant, que el pot adjuntar a la informació per a garantir la seua integritat en el temps.
  • La TSA ha d’emmagatzemar els segells emesos per a futures verificacions.

Tiene un ámbito de aplicación muy amplio, tanto en:

  • La e-Admistración (registro electrónico o voto a través de Internet)
  • En entornos privados
  • El Comercio electrónico
  • El almacenamiento seguro de documentos
  • La garantía de la propiedad intelectual.

El preu del servici està publicat al Catàleg de Productes i Servicis de la Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).


Polse ací per a descarregar el nou certificar de l’Autoritat de Segellat de Temps (TSA1ACCV2016)


Polse ací per a descarregar el certificat de l’Autoritat de Segellat de Temps (TSA) vigent fins a 18/11/2016.