Signatura On-line PDF

Signatura On-Line PDF és l’aplicació desenrotllada per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) que permet la firma electrònica i el segellat de temps de documents PDF.

Amb esta aplicació se simplifica el procediment per a generar documents firmats electrònicament en el format PDF. A més s’integra el segellat de temps en els mateixos. El segell de temps del document electrònic permet garantir l’existència del document en un moment determinat.

L’ús de Firma On-Line PDF és gratuït, multiplataforma (accessible des dels principals sistemes operatius, com Windows, Linux i MacOS) i multinavegador (funciona a través de qualsevol navegador web, com per exemple Internet Explorer o Mozilla Firefox).

Els certificats admesos per Firma On-Line PDF són els qualificats de ciutadà, segell electrónic d’entitat i empleat públic emesos per la ACCV i el DNI electrònic.

Firma On-Line PDF és una aplicació pionera pel seu funcionament online i és molt útil com a ferramenta complementària per a multitud d’aplicacions i tràmits telemàtics que necessiten de documents PDF firmats i amb segell de temps.

A continuació pot consultar els manuals d’ús de l’aplicació i començar a utilitzar-la des de l’enllaç Accés a Firma On-Line PDF.