WebTrust

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) ha renovat el Segell Webtrust per a Autoritats de Certificació

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) ha renovat els Segells:

  • Webtrust per a Autoritats de Certificació, obtingut a l’agost del 2006.
  • Webtrust per a Autoritats de Certificació - SSL Baseline Requirements, obtingut a 2013.

 

WebTrust per a Autoritats de Certificació és un segell de confiança, qualitat i seguretat que es concedix a les entitats prestadores de servicis de confiança després d’obtindre un informe favorable d’auditoria independent, que constata el compliment dels Principis i Criteris Webtrust definits per l’Institut Americà d’Auditors Públics de Comptes (AICPA) i l’Institut Canadenc d’Auditors de Comptes (CICA).

WebTrust per a Autoritats de Certificació - SSL Baseline Requirements és un segell complementari que s’entrega a aquells prestadors de servicis de confiança que superen una auditoria independent de compliment amb les directrius que marca el CA/Browser Forum respecte al cicle de vida dels certificats de SSL, obtenint un informe favorable.

Ambdós segells estan mundialment reconeguts i acceptats per la comunitat internacional, convertint-se en el mètode més efectiu de transmetre confiança per als usuaris d'Internet.

Des de l’1 de maig del 2017 fins al 30 d’abril del 2018 l’ACCV ha sigut auditada per l’empresa AUREN, qualificada per a l’emissió dels informes WebTrust. Després de l’examen, els consultors han pogut comprovar que, al llarg del període estudiat, l’ACCV ha complit amb els Criteris i Principis Webtrust d’AICPA/CICA, així com amb els SSL Baseline Requirements Audit Criteria with Network Security del CA/Browser Forum, i ha emés els informes d’auditoria favorables que poden consultar-se ací y ací.

Amb la ratificació dels segells la ACCV confirma el seu objectiu d'oferir als ciutadans, les empreses, les Administracions Públiques, les universitats i els Col·legis Professionals, els instruments necessaris per a garantir la seguretat i privacitat de les transaccions. Les tasques de millora del servici i de la seguretat de l'entorn en què es presta i l'anàlisi del seu conjunt és una constant en la ACCV, amb l'objecte mantindre la confiança per part dels usuaris.

Ón solicitar-ho

Troba el teu Pun de Registre més proper:

Puntos de registro
Localitzar per mapa

Contacta amb nosaltres