Certificats qualificats en dispositiu segur per a ciutadans


 


Els certificats qualificats en dispositiu segur per a ciutadans emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporciona en targeta criptogràfica i estan subjectes a les condicions d'ús, limitacions i responsabilitats establides en la Política de Certificació de certificats qualificats en dispositiu segur per a ciutadans.Els certificats en dispositiu segur per a ciutadans es poden utilitzar, entre altres servicis, per a:


Tarjeta de Ciudadano
 
       
 
 


Com obtindre el certificat?


Per a formalitzar la sol·licitud d'un certificat d'aquest tipus s'ha d'emplenar i enviar el formulari web de l'apartat Formalitzar una sol·licitud que trobarà més a baix. Per a poder emplenar correctament el formulari, serà necessari que prèviament realitze les següents accions:

Una vegada registrada la sol·licitud en els nostres sistemes, rebrà la targeta criptogràfica en el termini de 15 dies hàbils al domicili postal que ens haja indicat a la sol·licitud

La targeta criptogràfica que reba estarà buida i haurà d'acudir al Punt de Registre d'Usuari que ens haja indicat per a que li emeten el certificat digital en la mateixa. Recorde que haurà d'identificar-se mitjançant el seu NIF, NIE, permís de conduir en format targeta o passaport espanyol en vigor.

Al PRU es realitzarà la emissión presencial del certificat digital, que dura entre 5 i 10 minuts. Al finalizar, junt amb la targeta se li facilitarà el contracte de certificació

  • · Haurà de llegir-lo i firmar dues copies, una per al titular i l'altra per a l'ACCV.
  • · La còpia del titular contindrà el PIN i el PUK de la targeta criptogràfica.

Li advertim que si s'introdueix malament tres vegades consecutives el PIN, quedarà bloquejat i serà necessari el *PUK per a desbloquejar-ho. Si s'introdueix malament el PUK tres vegades consecutives, la targeta quedarà inutilitzada i s'haurà de sol·licitar una nova.Com instal·lar el certificat?

Després de l'emissió del certificat en el Punt de Registre d'Usuari, serà necessari instal·lar la targeta criptogràfica en els ordinadors on es desitge emprar el certificat. Per a açò s'ha d'acudir a la pàgina web www.accv.es, enllaç Ajuda del menú superior. A continuació, en l'apartat Certificat digital en targeta criptogràfica, s'ha de seleccionar l'opció Instal·lar la targeta criptogràfica de forma automàtica (recomanat) i seguir els passos que s'indiquen en la pàgina en l'ordre establit.

IMPORTANT: En el Contracte de Certificació disposa del PIN i el PUK de la seua targeta criptogràfica. En el cas d'introduir tres vegades malament el PIN el bloquejarà i podrà desbloquejar-lo a través del PUK. Pot consultar com canviar i desbloquejar el PIN a www.accv.es/va/, Ajuda, apartat Certificat digital en targeta criptogràfica, opció Gestionar el PIN de la targeta criptogràfica.

L'advertim que si introduix tres vegades malament el PUK la targeta quedarà inutilitzada i haurà de sol·licitar i abonar una nova targeta.Quin cost té i com abonar-ho?

El preu del certificat està publicat en el Catàleg de Productes i Servicis de l'ACCV. Per a realitzar el pagament del mateix té dues opcions:


A. Realitzeu la compra a través del Canal de Vendes ACCV . En aquest cas el pagament es realitza obligatòriament amb targeta de crèdit. La pàgina del Canal de Vendes se li mostrarà després d'emplenar i enviar el formulari que es mostra més a baix.

B. Descarregueu l'imprés de pagament, completeu-lo i realitzeu el pagament per transferència o acudint a l'entitat bancària. Indique el DNI o CIF de la persona o entitat que realitza el pagament per a posteriors comprovacions. Guardeu el justificant de pagament ja que el necessitarà en els passos a continuació. DESCARREGAR L'IMPRÉS DE PAGAMENT


Marque l'opció desitjada:

Desitge realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit en el Canal de Vendes de l'ACCV.

Desitge realitzar el pagament per transferència, acudint a l'entitat bancària o acceptant l'oferta prèvia.


Més informació

En cas de dubte o que sorgisca algun problema durant la instal·lació, per favor contacte amb nosaltres a través de la informació que trobarà en https://www.accv.es/contacto/.Formalitzar una sol·licitud

Llegiu amb atenció i completeu el formulari web de sol·licitud. Tots els camps són OBLIGATORIS.

És MOLT IMPORTANT que ens facilite la informació sense errors. Part de la mateixa figurarà en el certificat digital i no podrà corregir-se. La resta s'utilitzarà per a validar la sol·licitud.


Documentació a aportar

La documentació que ha dadjuntar és la següent. La grandària màxima del conjunt de tots els fitxers és de {0} Mb. Les extensions permeses són: pdf,jpg,png,doc,docx,tiff,odt,zip,rar,txt

Justificant de pagament del preu del servici:Dades del sol·licitant


Llegiu amb atenció i completeu el formulari web de sol·licitud. Tots els camps són OBLIGATORIS.


Es MOLT IMPORTANT que ens facilite la informació del titular del certificat sense errors ja que:

  • > El nom, cognoms i NIF estaran impresos en la targeta criptogràfica.
  • > El compte de correu electrònic i el telèfon són les vies que utilitzarem per a contactar amb vosté durant la tramitació del certificat digital.
  • > Enviarem la targeta criptogràfica a la direcció postal que ens indique.


Desitge que es facture a una entitatDades de l'entitatRemeteu la informació a l'ACCV.

Accepte les condicions de la Política d'enviaments i devolucions de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica així com la seua Política de Privacitat.

Algun dels camps del formulari no ha sigut correctament emplenat. Per favor, corregisca els camps marcats en roig i torne a intentar-ho.
No ha arribat tota la documentació a la web de l'ACCV. Si encara s'està pujant algun dels documents per favor espere al fet que es complete el procés abans d'enviar el formulari.
La paraula de comprovació no coincidix amb la que Vosté ha introduït
S'ha superat el límit d'intents. Si ho desitja pot tornar a entrar en un altre moment.
No ha acceptat la Política d'enviaments i devolucions de l'ACCV. Per favor, marque la casella de verificació si desitja enviar el formulari.

Política de enviaments i devolucions