Arxius adjunts

La documentació que ha d'adjuntar és la següent. La grandària màxima del conjunt de tots els fitxers és de 8 Mb. Les extensions permeses són: pdf,jpg,png,doc,docx,tiff,odt,zip,rar,txt


 • Oferta prèvia signada:

  Per a obtindre l'oferta prèvia escriga a gestioncerts@accv.es.

 • Declaració/Autorització de la resta de representants mancomunats:

  Per a obtindre el document descarregue's la plantilla en el següent enllaç, emplene els camps i que la resta de representants mancomunats signen el document punxant en els requadres: Plantilla representants mancomunats

 • CIF de l'entitat:

 • Reglament orgànic i funcional de l'entitat:

 • Publicació del nomenament en el Diari o Butlleti Oficial:

  Publicació en el Diari o Butlletí Oficial del nomenament del càrrec del titular/custodi que acredita la seua capacitat legal de representar a l'entitat o document de delegació explicita signat digitalment per part del responsable que tinga atribuïda aquesta capacitat, incloent-hi la documentació per a verificar aquesta capacitat (nomenament del responsable que efectua la delegació).

 • Certificat del secretari de l'Organisme:

  Certificat emès pel Secretari/a de l'Organisme sobre el nomenament i vigència en el càrrec del titular/custodi del certificat, expedit durant els 10 dies anteriors a la data en què es remeta a l'ACCV.

 • Certificat del Registre Públic o poder notarial suficient:

  Poder notarial bastant o Certificat del Registre Públic en el qual l'entitat haja sigut inscrita, relatiu a la seua constitució, personalitat jurídica i nomenament i vigència del càrrec d'administrador o representant legal, expedit durant els 10 dies anteriors a la data en què es remeta a l'ACCV.

 • Certificat del nomenament:

  Poder notarial bastante o Certificado del nombramiento del cargo de Presidente y órgano de administración y escrito de manifestación responsable del Presidente o Administrador de la entidad sobre la vigencia de su cargo, expedido durante los 10 días anteriores a la fecha de presentación del certificado en la ACCV.

 • Documentació que acredite la constitució de l'entitat:

  Documentació que acredite la constitució i vigència de l'entitat, així com la capacitat legal de representació del titular/custodi.

Dades de l'entitat

Titular (Representant de l'entitat)

Serà la persona que posteriorment podrà descarregar el certificat. Haurà de tenir la capacitat legal i completa de representar a l'entitat.

Persona de contacte i domicili postal de lliurament

És la persona que completa el formulari, encarregada de tramitar la sol·licitud (podeu no coincidir amb el titular/custodi del certificat digital). Serà la persona amb la qual contactarà l'ACCV en cas d'incidència.


Facturació

La factura s'emetrà a:


Dades de facturació