Certificats qualificats de Representant d'Entitat en targeta


 

Els certificats qualificats de Representant d'Entitat emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen en targeta criptogràfica i estan subjectes a les condicions d'ús, limitacions i responsabilitats establides en la Política de Certificació de certificats qualificats de Representant d'Entitat Jurídica o en la Política de Certificació de certificats qualificats de Representant d'Entitat no Jurídica.

Són certificats que identifiquen a una persona física com a representant d'una persona jurídica. El representant ha de ser una persona física amb la capacitat legal d'actuar completament en nom d'aqueixa entitat.

La seua validesa és de 5 anys i es poden utilitzar, entre altres, per a la signatura electrònica, el xifrat de documents o per a relacionar-se telemàticament amb les diferents Administracions (Seu electrònica de l'Agència Tributària, Seu electrònica de la Seguretat Social, Seu electrònica del Cadastre, etc.).


Lector amb Targeta de Representant d'Entitat
 
       
 
 


Com obtindre el certificat?

Per a formalitzar la sol·licitud d'un certificat d'aquest tipus ha de seguir els tres passos següents en l'ordre indicat.

Una vegada completats els passos, l'ACCV revisarà la documentació aportada, verificarà la seua validesa i remetrà els dispositius adquirits a l'adreça de lliurament indicada, juntament amb la factura corresponent, en el termini d'entre 24 hores i 5 dies laborables, que podran estendre's, excepcionalment, fins als 30 dies naturals en períodes d'alta demanda d'aquest servici.

IMPORTANT: La targeta criptogràfica que reba estarà buida i el titular del certificat haurà d'acudir al Punt de Registre d'Usuari que ens haja indicat per a que li emeten el certificat digital en el termini de 15 dies des de la seua recepció. En el cas d'incompliment del termini el certificat no serà emès al no poder garantir la vigència dels poders de representació del titular i haurà d'iniciar el procés de sol·licitud de nou.

En el Punt de Registre d'Usuari el titular haurà d'identificar-se mitjançant el seu DNI, NIE o passaport espanyol en vigor i aportar la targeta criptogràfica i el sobre tancat per a l'Operador del Punt de Registre d'Usuari (OPRU) que rebrà juntament amb la targeta.

Es realitzarà llavors l'emissió presencial del certificat digital, que dura entre 5 i 10 minuts. En finalitzar, en companyia de la targeta es facilitarà al titular/custodie el contracte de certificació:

  • · Haurà de llegir-lo i firmar dues copies, una per al titular i l'altra per a l'ACCV.
  • · La còpia del subscriptor contindrà el PIN i el PUK de la targeta criptogràfica.

Li advertim que si s'introdueix malament tres vegades consecutives el PIN, quedarà bloquejat i serà necessari el *PUK per a desbloquejar-ho. Si s'introdueix malament el PUK tres vegades consecutives, la targeta quedarà inutilitzada i s'haurà de sol·licitar una nova.Com instal·lar el certificat?

Després de l'emissió del certificat en el Punt de Registre d'Usuari, serà necessari instal·lar la targeta criptogràfica en els ordinadors on es desitge emprar el certificat. Per a açò s'ha d'acudir a la pàgina web www.accv.es, enllaç Ajuda del menú superior. A continuació, en l'apartat Certificat digital en targeta criptogràfica, s'ha de seleccionar l'opció Instal·lar la targeta criptogràfica de forma automàtica (recomanat) i seguir els passos que s'indiquen en la pàgina en l'ordre establit.

IMPORTANT: En el Contracte de Certificació disposa del PIN i el PUK de la seua targeta criptogràfica. En el cas d'introduir tres vegades malament el PIN el bloquejarà i podrà desbloquejar-lo a través del PUK. Pot consultar com canviar i desbloquejar el PIN a www.accv.es/va/, Ajuda, apartat Certificat digital en targeta criptogràfica, opció Gestionar el PIN de la targeta criptogràfica.

L'advertim que si introduix tres vegades malament el PUK la targeta quedarà inutilitzada i haurà de sol·licitar i abonar una nova targeta.Com renovar el certificat?

La renovació d'un certificat digital d'aquestes característiques suposa la sol·licitud i abonament d'un nou en una nova targeta criptogràfica.Més informació

En cas de dubte o que sorgisca algun problema durant la instal·lació, per favor contacte amb nosaltres a través de la informació que trobarà en https://www.accv.es/contacto/.Formalitzar una sol·licitud


1. Trieu un Punt de Registre d'Usuari (PRU).

Comprove si hi ha un Punt de Registre d'Usuari al que puga acudir per a obtenir el certificat digital.2. Realitzar el pagament els dispositius criptogràfics necessaris.

Tot depenent les seues necessitats vosté pot sol·licitar la targeta criptogràfica o el kit complet (inclou el lector de targetas criptogràficas i la targeta). El seu preu es troba publicat al Catàleg de Productes i Servicis de l'ACCV. Per a realitzar el pagament teniu dues opcions:

A. Realitzeu la compra a través del Canal de Vendes ACCV . En aquest cas el pagament es realitza obligatòriament amb targeta de crèdit. La pàgina del Canal de Vendes se li mostrarà després d'emplenar i enviar el formulari que es mostra més a baix.

B. Descarregueu l'imprés de pagament, completeu-lo i realitzeu el pagament per transferència o acudint a l'entitat bancària. Indique el DNI o CIF de la persona o entitat que realitza el pagament per a posteriors comprovacions. Guardeu el justificant de pagament ja que el necessitarà en els passos a continuació. DESCARREGAR L'IMPRÉS DE PAGAMENT


Marque l'opció desitjada:

Desitge realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit en el Canal de Vendes de l'ACCV.

Desitge realitzar el pagament per transferència, acudint a l'entitat bancària o acceptant l'oferta prèvia.


3. Completeu i envieu el formulari web de sol·licitud.

Llegiu amb atenció i completeu el formulari web de sol·licitud. Tots els camps són OBLIGATORIS.

És MOLT IMPORTANT que ens facilite la informació sense errors. Part de la mateixa figurarà en el certificat digital i impresa en la targeta i no podrà corregir-se. La resta s'utilitzarà per a l'enviament.

Documentació a aportar


A continuació, elegiu el tipus d'entitat i us mostrarem la documentació que heu de remetre'ns per a completar la sol·licitud (tal com exigeix el punt 3.2.2 3.2.2 Autenticació de la identitat d'una organització de la Política de Certificat de certificats qualificats de Representant d'Entitat).


Departaments de la Generalitat i organismes públics (CIF que comencen per Q o S).
Ajuntaments, Diputacions Provincials, Mancomunitats i Collegis Professionals (CIFs que comencen per P).
Societat Mercantil o Societat d'Inscripció obligatòria al Registre Mercantil (CIFs que comencen per A, B, C o D).
Associacions, fundacions, clubs, partits polítics, sindicats o cooperatives no inscriptibles al Registre Mercantil (CIFs que comencen per F, G o R).
Societat Civil, Comunitat de Béns, UTE, Comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal (CIFs que comencen per E, H, J o O).
Entitats estrangeres, establiments permanents d'entitats no residents i altres tipus no definits (CIFs que comencen por N, W o V)

La documentació que ha dadjuntar és la següent. La grandària màxima del conjunt de tots els fitxers és de {0} Mb. Les extensions permeses són: pdf,jpg,png,doc,docx,tiff,odt,zip,rar,txt

Justificant de pagament del preu del servici:

CIF de l'entitat:

Reglament Orgànic i Funcional de l'entitat:

Publicació del nomenament en el diari o butlleti oficial:

Publicació en el Diari o Butlletí Oficial del nomenament del càrrec del titular/custodie que acredita la seua capacitat legal de representar a l'entitat o document de delegació explicita signat digitalment per part del responsable que tinga atribuïda aquesta capacitat, incloent la documentació per a verificar aquesta capacitat (nomenament del responsable que efectua la delegació).

Certificat del secretari de l'Organisme:

Certificat emès pel Secretari/a de l'Organisme sobre el nomenament i vigència en el càrrec del titular/custodi del certificat, expedit durant els 10 dies anteriors a la data en què es remeta a l'ACCV.

Certificat del Registre Públic o poder notarial suficient:

Poder notarial bastant o Certificat del Registre Públic en el qual l'entitat haja sigut inscrita, relatiu a la seua constitució, personalitat jurídica i nomenament i vigència del càrrec d'administrador o representant legal, expedit durant els 10 dies anteriors a la data en què es remeta a l'ACCV.

Certificat del nomenament:

Poder notarial bastante o Certificado del nombramiento del cargo de Presidente y órgano de administración y escrito de manifestación responsable del Presidente o Administrador de la entidad sobre la vigencia de su cargo, expedido durante los 10 días anteriores a la fecha de presentación del certificado en la ACCV.

Documentació que acredite la constitució de l'entitat:

Documentació que acredite la constitució i vigència de l'entitat, així com la capacitat legal de representació del titular/custodi.Dades de l'entitat
Titular (Representant de l'entitat)

És el sol·licitant i titular del certificat d'entitat. Serà la persona que posteriorment acudirà al Punt de Registre d'Usuari a completar la sol·licitud i a firmar el Contracte de Certificació. Haurà de tenir la capacitat legal i completa de representar a l'entitat.Persona de contacte i domicili postal de lliurament

És la persona que completa el formulari, encarregada de tramitar la sol·licitud (podeu no coincidir amb el titular/custodi del certificat digital). Serà la persona amb la qual contactarà l'ACCV en cas d'incidència.
Remeteu la informació a l'ACCV.

Accepte les condicions de la Política d'enviaments i devolucions de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica així com la seua Política de Privacitat.

Algun dels camps del formulari no ha sigut correctament emplenat. Per favor, corregisca els camps marcats en roig i torne a intentar-ho.
No ha arribat tota la documentació a la web de l'ACCV. Si encara s'està pujant algun dels documents per favor espere al fet que es complete el procés abans d'enviar el formulari.
La paraula de comprovació no coincidix amb la que Vosté ha introduït
S'ha superat el límit d'intents. Si ho desitja pot tornar a entrar en un altre moment.
No ha acceptat la Política d'enviaments i devolucions de l'ACCV. Per favor, marque la casella de verificació si desitja enviar el formulari.

Política de enviaments i devolucions