Descarregar certificats digitals de l'ACCV

Per a poder utilitzar els seus certificats digitals ha de registrar en el navegador web les claus públiques dels certificats digitals de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Són necessàries per a verificar que el certificat digital que s’utilitzarà ha sigut emés per una Autoritat de Certificació (CA) en la qual es confia.

A continuació pot descarregar aquestes claus públiques i les guies d’instal·lació en els diferents navegadors web.

Descarregue la guia corresponent al navegador web que hi vaja a utilitzar:


Windows

MacOS X

Ubuntu

iOS

  • Registre dels certificats de l’ACCV a iOS