Troba el Teu Punt de Registre Més Proper
Els Ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital han de dirigir-se a qualsevol dels Punts de Registre d'Usuari (PRU) que existeixen a Espanya. Pot localitzar el PRU més pròxim a la seua població, de manera ràpida i senzilla, mitjançant aquest mapa interactiu.

La sol·licitud del certificat digital és presencial i el sol·licitant haurà d’identificar-se mitjançant el seu NIF, NIE o passaport espanyol, en vigor. Alternativament, si són ciutadans estrangers, hauran d’aportar el NIE i el seu passaport en vigor.

Polse ací per a obtindre més informació sobre la sol·licitud de certificats digitals de Ciutadà.