Troba el teu punt de registre més proper

L’horari i les condicions particulars de l’atenció dels Punts de Registre d’Usuari (PRU) d’Istec depén de l’organisme que proporciona el servei. Abans de personar-se per a qualsevol gestió del certificat ha de consultar-lo amb l’organisme on se situe el PRU al qual es desitja acudir.

Els ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital han de dirigir-se a qualsevol dels Punts de Registre d’Usuari (PRU) que existeixen a Espanya. Pot localitzar el PRU més pròxim a la seua població, de manera ràpida i senzilla, a través d’aquest mapa interactiu.

La sol·licitud del certificat digital és presencial i la persona sol·licitant haurà d’identificar-se mitjançant el seu NIF, NIE o passaport espanyol, en vigor. Alternativament, si són ciutadans estrangers, hauran d’aportar el NIE i el seu passaport en vigor.

L’horari i les condicions particulars de l’atenció dels Punts de Registre d’Usuari (PRU) d’Istec depén de l’organisme que proporciona el servei. Abans de personar-se per a qualsevol gestió del certificat ha de consultar-lo amb l’organisme on se situe el PRU al qual es desitja acudir.