Avís legal

Objecte

El present document pretén informar els usuaris dels llocs web sota el domini accv.es sobre les seues condicions d’ús, així com donar compliment a les obligacions disposades en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara en avant LSSI-CE).

Tota persona que accedisca als llocs web sota el domini accv.es assumeix el seu rol com a usuari i es compromet al compliment de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol una altra disposició legal que fora aplicable.

L’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (d’ara en avant ACCV), com a responsable dels llocs web sota el domini accv.es, es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en ells, sense que existisca obligació prèvia d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en aquest lloc web.

Dades corporatives, registrals i administratius

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (d’ara en avant ACCV) és part integrant de INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIO SA.

Dades corporatives:

- Denominació social: AGÈNCIA DE TECNOLOGIA I CERTIFICACIÓ ELECTRÒNICA / *INFRAESTRUCTURES I *SERVEIS DE *TELECOMUNICACIONS I *CERTIFICACIO SA

- Seu social: Polígon Ademuz, s/n. 46100 Burjassot (València)

- CIF: A40573396

- Web: www.accv.es

Dades registrals:

- INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIO SA està inscrita en el Registre Mercantil de València, en el Tom 10723 Foli 89, Fulla V-189461.

- Dades administratives del Prestador Qualificat de Serveis de Confiança: Qualificació concedida per l’organisme de supervisió del qual depén: Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.

Informació sobre Protecció de Dades Personals

El prestador es troba profundament compromés amb el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades per la normativa en vigor tant nacional com europea.

Per favor, llig nostra Política de Privacitat.

Propietat intel·lectual i industrial

Tota la informació continguda en la pàgina www.accv.es així com el disseny, estructura, presentació de la pròpia pàgina i programes d’ordinador utilitzats és titularitat de ACCV, conforme a la normativa espanyola vigent en matèria de Propietat Intel·lectual.

La marca Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (tant la seua denominació com el seu logotip) així com les marques dels seus productes i serveis, són marques titularitat de Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SA i creacions originals pròpies objecte de protecció intel·lectual i/o industrial.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, està prohibida sense l’autorització prèvia de l'ACCV. S’exceptua de l’anterior els models i formularis que l'ACCV posa a la disposició dels usuaris per a la seua descàrrega i impressió i ús exclusiu relacionat amb el servei sol·licite.

Qualsevol ús indegut o no autoritzat dels continguts objecte de protecció intel·lectual podrà ser objecte de reclamació civil i sancionat penalment. L'ACCV no serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial poguera cometre qualsevol usuari d’aquesta pàgina.

Responsabilitats

L'ACCV no assumeix cap mena de responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit per part de l’usuari o del sol·licitant dels serveis oferits a través dels llocs web sota el domini accv.es.

T’informem que els enllaços que puga contindre aquesta web a webs d’altres organitzacions, té una finalitat informativa i l'ACCV no es responsabilitza de l’exactitud ni de l’actualització dels continguts d’aquestes webs externes, així com de l’estat de les polítiques de seguretat, privacitat i protecció de dades de caràcter personal que tinguen, recomanant als usuaris que, si accedeixen a aquestes pàgines, s’informen en primer lloc del contingut d’aquestes.

Ús de cookies

L'ACCV empra cookies per a millorar i optimitzar l’experiència dels seus usuaris en els llocs web sota el domini accv.es.

Si no desitges que s’instal·le en el teu disc dur una cookie, configura el teu programa de navegació per Internet per a no rebre-les. Igualment, podràs destruir les cookies lliurement, encara que això puga reduir la qualitat i rapidesa del servei.

Per favor llig nostra Política de Cookies

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb els llocs web sota el domini accv.es o de les activitats en ells desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de València.