Àrea personal de serveis de certificació (APSC)

L’Àrea Personal de Serveis de Certificació (APSC) és una aplicació web que permet la gestió dels certificats qualificats de ciutadà, d’empleat públic i de pertinença a empresa emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), a través d’Internet i de forma segura.

L’accés a APSC requerix un certificat qualificat de ciutadà, d’empleat públic o de pertinença a empresa emés per l’ACCV. També pot accedir amb DNI electrònic per a sol·licitar un certificat reconegut de ciutadà en suport programari.

Els serveis disponibles a través de l’APSC són els següents:

  • Consulta de l’estat i les dades del certificat.
  • Rectificació de les dades personals.
  • Renovar els certificats.
  • Revocar els certificats.
  • Descarregar el fitxer segur xifrat (per a certificats reconeguts de ciutadà).
  • Obtenció del certificat cualificat de ciutadà en suport programari (si disposa d’un certificat en targeta criptogràfica, de ciutadà, empleat públic o de pertinença a empresa, o del DNI electrònic).


  • Polse ací per a accedir al seu Àrea Personal (APSC) de l’ACCV