No Personals (Web)

Compra el certificat que més s’ajuste al que cerques. Des de securitzar el teu web o seu electrònica, fins a automatitzar processos administratius o de la teua empresa.

Quin certificat li interessa a la teua empresa o organisme?

Si busques protegir el teu web o seu electrònica, el certificat que cerques és el d'SSL/TLS o de Seu electrònica. Aquest últim només es pot sol·licitar per organismes públics.

Si vols que una aplicació o desenvolupament s’identifique i signe els seus processos de manera automatitzada, el certificat que necessitaràs serà d'Aplicació o Segell d’òrgan. Aquest últim únicament es podrà sol·licitar per Administracions públiques.

Quins beneficis té per a tu?

 • Seguretat digital
 • Automatització de processos
 • Identificació de llocs web i aplicacions
 • Reducció de costos
 • Millor eficiència en els processos
 • Fiabilitat tècnica i jurídica

Per a què serveix el certificat digital

Identifica el teu servidor, aplicació, pàgina web o seu-e.

Permet que els dispositius dels teus usuaris confien en el teu desenvolupament i no reben molestos avisos de seguretat.

Securitza la teua infraestructura digital amb els nostres certificats no personals.

Automatitza els teus processos administratius i de negoci.

Quin certificat t’interessa?

Qui pot sol·licitar els certificats no personals


La petició d’aquests certificats pot tramitar-se per qualsevol persona pertanyent a l’organisme/empresa sol·licitant.

S’haurà d’acreditar el seu vincle amb l’entitat, així com permís per a sol·licitar aquest tipus de certificats, aportant un document signat digitalment per un alt càrrec de l’organisme/empresa sol·licitant.

Quins beneficis té per a tu?

 • Securitza el teu lloc web
 • Identifica el teu lloc de manera segura
 • Evita avisos de seguretat molestos

La petició d’aquests certificats pot tramitar-se per qualsevol persona pertanyent a l’organisme/empresa sol·licitant.

S’haurà d’acreditar el seu vincle amb l’entitat, així com permís per a sol·licitar aquest tipus de certificats, aportant un document signat digitalment per un alt càrrec de l’organisme/empresa sol·licitant.

Quins beneficis té per a tu?

 • Automatitza procediments
 • Accedeix a JOC-ER/Prohibits
 • Identifica els teus desenvolupaments

Descarrega’l en el format que necessites

Sol·licita el certificat per NPSC

L’àrea de gestió de certificats no personals de l’ACCV es diu NPSC.

Ací podràs sol·licitar els teus certificats no personals, revocar-los, gestionar la seua renovació i custòdia, etc.

Hauràs d’identificar-te amb un certificat personal acceptat per @firma, per a poder accedir.

Accedeix a NPSC