Instal·lar el certificat digital en fitxer

Esculla la guia que es corresponga amb el Sistema Operatiu (SO) del seu ordinador i el cercador web que desitge.


Descarregue les guies a continuació si utilitza Mozilla Firefox o, Safari i Google Chrome, sobre MacOS X:


Descarregue les guies a continuació si utilitza Mozilla Firefox o Google Chrome, sobre Ubuntu:


Descarregue la guia a continuació si utilitza iPad o iPhone:


Descarregue el següent manual si utilitza Android: